Denetleme Kurulu


2018-2021 DÖNEMİNDE AMELEBİRLİĞİ

DENETLEME KURULU

 

Başkan

Yaşar KIZILKAYA        - TTK Genel Müdürlüğü Personel Diaresi Başkanlığında Şef

Üye

Serkan GÜNAY           - Gelik Şube Yönetim Kurulu Başkanı                  

Üye

Taşkın AR                   - Merkez Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Üye

Emrah AYTEKİN         -  Bakanlık Görevlisi