…
01 Aralık 2021, Çarşamba Çankaya, Ankara - Türkiye

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğini Konu Edinen Webinarımız Yoğun İlgi Gördü


Kimyasal, fiziksel, mekanik vb. birçok tehlike ve riski bünyesinde barındıran ve emek yoğun bir sektör olan tarım sektöründe iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, tarım danışmanlarının/yayımcıların, tarım alanında öğrenim gören öğrencilerin ve ilgili tüm tarafların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının artırılması maksadıyla "Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Öncül Riskler ve Çözüm Önerileri" başlıklı webinar düzenledik.

Webinara, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 3M, TARNET (Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) gibi kurum ve kuruluşlardan konuşmacılar katılım sağladı.

Webinar’ın açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Şeçkin ile Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptılar.

Harun Şeçkin konuşmasına, böyle bir etkinliği düzenleyerek bizlere de katılma fırsatı sunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim diyerek başladı. Tarımın ülkeler için önemi üzerinde duran Şeçkin tarım sektörünü, insan ile doğayı birbirine yaklaştıran bir çalışma alanı olarak nitelendirdi. Gelişmiş ülkeler de dahil birçok ülke için tarım sektörünün en riskli sektörlerden birisi olduğunun altını çizen Seçkin, sektöre ilişkin tehlikelere değindi. Seçkin, geniş katılımla gerçekleşen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Youtube hesabından tüm tarafların her daim istifade edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde yayımlanan bu çalıştayın tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum diyerek sözlerini sonlandırdı.

Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında; tarım olmadan hayatı devam ettirebilmenin mümkün olmadığı gibi, tarım sektörünün tabiatı itibariyle birçok riski barındırmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği olmadan da tarımı devam ettirmenin mümkün olmaması gerekir dedi. Tarım sektöründeki iş kazalarında veya meslek hastalıklarında etkin olan unsurların bertaraf edilebilmesi için bu sektörün barındırdığı riskler ve tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmamız gerektiği aşikardır diyen Uzunkaya bu seminerlerin sektöre ve paydaşlara önemli katkılar sağladığını vurguladı. Uzunkaya sözlerine şöyle devam etti: “Burada bulunan değerli katılımcılarımızın da çok iyi bildiği gibi, iş sağlığı ve güvenliğinin toplumda bir karşılık görebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine dair yasal zorunlulukların ötesinde bir iş sağlığı ve güvenliği ikliminin oluşması gerekir. İşte bu seminerlerimiz katılımcıları bilgilendirmeye yönelik olduğu kadar iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını ve iklimini oluşturmaya da hizmet etmektedir.” Tüm katılımcılara kalbi şükranlarını sunan Uzunkaya seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere de ayrıca teşekkürlerini iletti.

Gerek çalışanların gerekse işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yeterince içselleştirmesi, tarım sektöründe çözümün en önemli anahtarlarından biridir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda; tarım sektöründeki mekanik ve kimyasal riskler, dijitalleşmenin önemi, önleyici yaklaşımlar, acil durumlara müdahale ve pestisit maruziyetinde biyoizlemin önemi gibi konu başlıkları özelinde bilgilendirmeler yapılan Webinarın, tarım sektöründe etkin paydaşlar ile iş birliğini daha da güçlendirmesi ve katılımcılara faydalı olması beklenmektedir.