Devam Eden Uluslararası Projeler


Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi

Genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin yaratılması olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, sözleşme makamı AÇSHB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesi, 19 Mart 2018 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Operasyon, Teknik Destek, Finansal Destek ve Rehberlik, Hibe Programı olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır ve proje bütçesi yaklaşık 17.6 Milyon Avrodur. Operasyon ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması amaçlanmaktadır. “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesinin ana yararlanıcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, hedef gruplar ise çalışanlar, işverenler, iş güvenliği profesyonelleri, STK’lar, üniversitelerin ve mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili paydaşlardır.

https://misgep.org/