Devam Eden Ulusal Projeler


İSG-KATİP Geliştirme Projesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda kayıtlarının oluşturulmasını, takip ve kontrolünün yapılmasını sağlayan yazılım sistemi olan İSG-KATİP’in kamu kurum ve kuruluşlarının İSG profesyoneli görevlendirme ve sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ile 10’dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren veya vekilinin İSG hizmetlerini üstlenebilmesi ve işyeri hekimi bilgilerinin SGK veri tabanı ile entegrasyonun sağlanabilmesi için yazılım altyapısında değişiklik yapılması projesidir.

İş Hijyeni Laboratuvarlarına Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projesi

İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesi belirlenen usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı kimyasal risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni maruziyet ölçüm, test ve analizlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bir projedir.

İş Hijyeni Laboratuvarları Arası Karşılaştırma Testleri Projesi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak halihazırdaki 121 yetkili laboratuvarın ve 100.000 İSG profesyonelinin sahada yapılacak maruz kalma ölçümlerini çok daha verimli, standartlara ve Yönetmeliğe uygun gerçekleştirmesine yönelik çalışmaları içeren bir projedir.

İSG Alanında Uzaktan Eğitimin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacı ile İSGÜM tarafından hizmet alanları içerisinde verilen eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, verilen eğitim çeşitliliğinin artırılması, hedef kitlenin eğitimden yararlanmasının kolaylaştırılması, tüm kesimler için ulaşılabilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir uzaktan eğitim sisteminin kurulması projesidir.

Türkiye’de Asbest Söküm İşlemlerinin Geliştirilmesi Projesi (ASGİP)

Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlemlerinde standardizasyonun sağlanması ve asbest söküm uzmanlığı eğitiminin kalitesinin artırılması amacı ile Asbest Uygulama Merkezi’nin iyileştirilmesi, Asbest Risk Değerlendirme Modülü oluşturulması, Asbest Sanal Gerçeklik Senaryosu yazılması, Asbest Tespit Uygulama Evi kurulması ve Asbest Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimleri gerçekleştirilmesi projesidir.

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı ve Periyodik Kontrolleri Projesi

İş ekipmanlarının güvenli kullanılabilmesi için tüm tarafların farkındalıklarını artırmak ve periyodik kontrollerinin daha yetkin kişilerce uygun şekilde yapılmasını sağlayarak daha güvenli iş ortamları sağlamaya yönelik faaliyetleri içeren projedir.