…
21 Aralık 2023, Perşembe Ankara

64.Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) Toplantısı Gerçekleştirildi


Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 64’üncü toplantısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI başkanlığında toplandı.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGÜM, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği temsilcilerinin katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında tozun çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla proaktif bir yaklaşımla tozla mücadele konusunda verilen destek, katılım ve işbirliği ile eylem planları, mevzuat çalışmaları, eğitimler, rehberler ve projeler gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirmeye devam edildiğini ifade eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih. Bilal ALODALI, toplantıda 3. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık faaliyetleri, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık hazırlık faaliyetleri, biyolojik maruziyet göstergeleri bor, inşaat ve metal sektörüne yönelik tozla mücadele rehberleri çalışmaları ve hazırlıkları ile mevzuat çalışmalarını birlikte değerlendirerek kararlar alınacağını belirterek komisyon üyelerine gerçekleştirmiş oldukları kıymetli katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Enstitü Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU ve TMK Sekretaryası Başkanı ve üyesi Dr. Bülent GEDİKLİ, bir önceki TMK toplantısında alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum ve bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı gündeminde yer alan III.Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık çalışmaları, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, Bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi, biyolojik maruziyet göstergeleri  çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında Tozla Mücadele Komisyonu üyeleri,  Alt Çalışma Grubu Başkanları, tabipler ve çalışma uzmanları tarafından Komisyona sunum ve bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Katılımcı kurumların gündem konularına ilişkin görüş ve önerilerini sunmasını müteakip, Tozla Mücadele Komisyonu toplantılarının Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleştirilmesi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberinin koordinasyonu, editörlüğü ve çalışma grubunun revize edilmesi,  bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberinin hazırlanmasına iş hijyeni ölçüm çalışmaları da gerçekleştirilerek 2024 yılı içerisinde başlanması,  III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı (UPÖEP) hazırlık faaliyetleri, eğitim ve farkındalık hazırlık faaliyetleri, metal sektöründe tozla mücadele rehberi hazırlık faaliyetleri ile biyolojik maruziyet göstergeleri hazırlık faaliyetlerine önceki Tozla Mücadele Komisyonu kararlarına uygun olarak devam edilmesi kararları alındı.