…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
31 Mayıs 2024, Cuma

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) Hazırlık ve Yürütümünde Görev Alan Proje Ekibine Plaket Töreni Yapıldı


Madencilik sektöründe çalışma şartlarını iyileştirmek, sürdürülebilir güvenli madencilik için maden işletmelerimizde güvenli bir çalışma ortamı tesis ederek çalışanın refah ve mutluluğunu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, toplam bütçesi 17.6 milyon avro olan teknik yardım, hibe ve doğrudan hibe bileşenlerinden oluşan “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”- MİSGEP 2019-2024 yılları arasında sektöre büyük katkılar sunarak tamamlanmıştır. Bu projenin hazırlık ve yürütümünde görev alan proje ekibine emek ve katkılarından dolayı Bakan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN ile Genel Müdürümüz Sn. Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI’nın katıldığı teşekkür belgesi ve plaket takdim töreni gerçekleştirilmiştir.

30 kömür, 50 metal madeni olmak üzere 80 işyerine, çok tehlikeli sınıfta yer alan 23.000 maden çalışanına, toplamda 750 işverene iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sağlayarak eğitimlerin verildiği, 114 sivil toplum kuruluşuna ve KOBİ’ye de kurumsal kapasite geliştirme alanında destek sağlandığı, 1.500 kişiye farkındalık faaliyetleri düzenlediği, 1800 mühendis ve iş güvenliği uzmanı ile 1800 üniversite öğrencisine, madencilik programı bulunan 135 meslek lisesi öğretmenine 3 gün süren eğitimlerin sağladığı belirtti. 10.000 maden çalışanına sağlık taramasının gerçekleştirildiği ve mobil tırlarla Türkiye’nin farklı illerindeki maden işletmelerine ulaşılmak süretiyle 10.000 çalışana iş sağlığı ve güvenliği temalı tiyatro gösterilerinin sunulduğunu projede görev alan çalışma arkadaşlarımızı emeklerinden ve katkılarından dolayı Genel Müdürlüğümüz adına teşekkür ederiz.