…
11 Ağustos 2023, Cuma

Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal ALODALI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü olarak görevine başladı


Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal ALODALI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

 

18 Ağustos 1976 yılında Karaman’da doğdu. İlköğrenimini Karaman Gazi İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Karaman İmam-Hatip Lisesinde bitirdi.

Lisans öğretimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Küreselleşmenin Türk Kamu Yönetimine Etkileri” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında “Osmanlı Yönetim Geleneğinde Adâletnâmeler” başlıklı teziyle tamamladı. 2015 yılında Kamu Yönetimi alanında Doçent, 2020 yılında Profesör ünvanını aldı.

1999 yılı sonunda Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Bir süre Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2006-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2010-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Doktor Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etti.

 2011-2017 yılları arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor ve Doçent Doktor olarak görev yaptı. Görevde olduğu süre içerisinde Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanlığı (2013-2015), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kariyer Geliştirme Birim Yöneticiliği (2013-2015), Osmaniye İl İnsan Hakları Kurul Üyeliği (2012-2014) görevlerini yürüttü.

2017 yılından bu yana Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde Doçent Doktor ve Profesör Doktor olarak Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Görev yaptığı sürede; Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği (2017- 2023), Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2017- 2023), yeni YÖK Projelerinden birisi olan ülkemiz için kritik ve öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağının artırılması amacıyla başlattığı 100/2000 YÖK Doktora Bursu programında panelist olarak yer aldı. TÜBİTAK tarafından “2018-1-BIDEB 2214A ve 2219 KAMU YÖNETIMI 2” panelinde panelist olarak görev yaptı.

Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yönetim Tarihi ve Kamu Politikası alanlarında yurt içi ve yurt dışında birçok kongre, panel ve çalıştaya katılan ve çalışmalarda bulunan Prof. Dr. ALODALI’nın 100’e yakın ulusal ve uluslararası çalışması (kitap, makale, bildiri) mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. Muhammet Fatih Bilal ALODALI, evli ve üç çocuk babasıdır.