…
16 Ağustos 2023, Çarşamba Çankaya, Ankara - Türkiye

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu 2023 Yılı İçerisinde 2. Defa Toplandı


“Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl toplanan ve sekretaryası Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu”, 18/3/2023 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 98 TL iaşe bedelinin artırılması için bu yıl içerisinde ikinci defa toplandı.

Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜRK-İŞ, TİSK ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan temsilcilerden oluşan Gemi Adamı İaşe Bedeli Tespit kurulu halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 98,00 TL iaşe bedelinin, 8/03/2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı ve bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen artış karşısında yetersiz kaldığı gerekçesiyle 16 Ağustos 2023 tarihinde 2023 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI’nın başkanlığını yaptığı toplantıda, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170,00 TL (Yüz yetmiş TürkLirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.