…
07 Ağustos 2023, Pazartesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında yer altı maden iş yerlerine verilen destek 31,9 milyon liraya ulaştı


Rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yeraltı metal ve kömür cevheri üreten maden iş yerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede Bakanlık desteği 2024'e kadar devam edecek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Bakanlığımız tarafından yürütülen İş Sağlığı ve yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında yeraltı maden iş yerlerine verilen destek 31,9 milyon liraya ulaştı.

Rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yeraltı metal ve kömür cevheri üreten maden iş yerlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği projede, mühendisler, takım lideri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli teknik personel tarafından Türkiye genelinde 190 bin 200 kilometre yol kat edilerek 80 maden iş yerine ulaşıldı.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yeraltı maden ocaklarına yapılan saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

Türkiye genelindeki 420 saha ziyareti başarı ile tamamlanırken, çalışmalar sayesinde sahada somut olarak yüzde 47 iyileştirme sağlandı.

Faydalanıcı maden iş yerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi, maden çalışanlarına tahlisiye eğitimleri verilmesi ve bu iş yerleri arasından belirlenen kriterlere uygun 15 iş yerine TS 13741-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin entegrasyonu çalışmaları için verilen finansal destek ise devam ediyor.

Bu kapsamda, faydalanıcı yeraltı maden iş yerlerine verilen hibe desteği toplamda 31,9 milyon liraya ulaştı.

- Belgelendirme süreçleri devam ediyor

TS 13741- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin entegrasyonu çalışmaları için TSE ile 8 Mart 2022’de imzalanan protokol kapsamında da 115 kişiye TSE iş birliği ile önleyici yaklaşım, ISO 45001, iç tetkik ve TS 13741 standardı eğitimi verildi ve sertifikalandırma yapıldı. 10 firmaya yerinde ayrı ayrı çalıştaylar düzenlenerek, 3 yeraltı maden işletmesi TS 13741 standardından belgelendirildi.

Maden iş yerlerindeki tahlisiye çalışanlarının sayısının ve niteliklerinin artırılması ile çalışanların acil durumlara hazırlanması için faydalanıcı maden iş yerlerine finansal destek sağlanıyor. Acil durumlara hazırlık noktasında sağlanan bu destek ile 322 tahlisiye eğitimine destek verildi.

Bakanlığımızın finansal destek ve teknik rehberlik desteği, 2024 yılına kadar devam edecek.