…
28 Eylül 2022, Çarşamba Ankara, Türkiye

İSG Hizmeti Almayan İş Yerleri Mercek Altında


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSG hizmeti alan 12 bin iş yerine teşekkür yazısı, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunma yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen 25 bin iş yerine ise ikaz yazısı gönderdi.

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların “insana yakışır” çalışma şartlarında istihdam edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yasal düzenlemeler, denetimler, projeler, etkinlikler ve iş birlikleri hayata geçirilmeye devam ediyor.

2012 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte iş yerlerindeki risklerin kontrol altına alınması amacıyla çalışma hayatında birçok yeni uygulama başlatıldı. Son 10 yıl içerisinde tarafların özveri ve destekleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaşması noktasında ciddi mesafe kat edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş yerinde çalışan kişiler arasından uygun sertifikaya sahip kişilerin görevlendirilmesi, işverenin ilgili eğitimleri alarak görevi kendisinin üstlenmesi, Bakanlıkça yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alınması gibi yöntemler uygulanıyor. İş yerlerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak değişen hizmet süreleri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen kişiler, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverene rehberlik yapılması, risklerin değerlendirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi, sağlık gözetimi gibi birçok konuda faaliyet gösteriyorlar.

12 Bin İş Yerine Teşekkür Edildi

Bakanlıkça, İSG hizmeti alan 12 bin iş yerine teşekkür yazısı gönderilerek işverenlerin çalışanlarına vermiş olduğu değerden ötürü duyulan mutluluk ifade edildi. Söz konusu tebrik yazısında; İSG profesyonellerinden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmasının işverenin tedbir alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı da hatırlatılarak bu hizmetlerden beklenen iyileşmeyi elde edebilmek için işverenin gözetim ve denetiminin önemi vurgulandı.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine yönelik elde edilecek kazanımları teşvik ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin finansmanına destek uygulamalarından bahsedilen yazıda çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışan istihdam eden işyerlerinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin kesintisiz temin edileceği ifade edildi. 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması halinde işsizlik sigortası işveren payının 3 yıl süreyle yüzde 50 indirimli ödenmesi imkânının da hatırlatıldığı yazıda çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışan istihdam eden işyerlerinin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetini OSGB'den (veya ÇASMER’den) sağlaması halinde, her bir çalışan için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 1,6 oranı uygulanarak aylık destek ödemesinden faydalanabilecekleri belirtildi.

25 Bin İş Yerine Uyarı Yazısı Gönderildi

Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunma yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen 25 bin işyerine ise uyarı yazısı gönderildi. Bakanlık tarafından gönderilen ikaz yazısında ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin önemi ve amacı ifade edilerek ilgili iş yerleri bu kapsamda uyarıldı. İkaz yazısında; iş yerlerinin faydalanabilecekleri destek ve teşvik uygulamaları hakkında bilgi verilerek, görevlendirmesi yapılmayan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personelinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, aykırılığın devam ettiği her ay için 17 bin TL’den 52 bin TL’ye kadar (2022 yılı için yeniden değerleme oranına göre) idari para cezaları uygulanabileceği hatırlatıldı.

E-Devlet (İSG-KATİP)

Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışabilmesine imkân sağlamak, iş kazası ve meslek hastalıklarının olumsuz maddi ve manevi sonuçları ile karşı karşıya kalmamak için gerekli görevlendirmelerin yapılarak İSG-KATİP sistemi üzerinden bildirimde bulunularak yasal yükümlülükler yerine getirilebilecek.