…
…
…
22 Eylül 2022, Perşembe Ankara, Türkiye

G20 İSG Ağı’nın Yıllık Toplantısı Endonezya’da Gerçekleştirildi


Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) eş başkanlığını yürüttüğü G20 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ağı’nın yıllık toplantısı 13 Eylül 2022 tarihinde Endonezya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından Bali’de bir araya gelen temsilciler Ağ’a önümüzdeki dönemde yön verecek faaliyetleri değerlendirdiler. Toplantıya G20 üye devletleri ve uluslararası organizasyonlardan 59 temsilci katılım sağladı.

G20 İSG Ağı, G20 İstihdam Çalışma Grubu bünyesinde, 2015 yılında ülkemizin G20 dönem başkanlığında kurulmuştur. Kuruluş amacı G20 üyesi ülkeler arasında İSG alanında iyi uygulamaların ve bilgi paylaşımının sağlanması olan Ağ’ın eş başkanlığını ABD ile Türkiye (ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüz) yürütmektedir.

Toplantı’nın açılış konuşmaları Endonezya G20 Başkanlığı adına Endonezya İşgücü Bakanlığı, İş Teftişi ve İş Güvenliği ve Sağlığı Genel Müdürü Haiyani Rumondang ile G20 İSG Ağı Eş Başkanları Zhao Li ve Selçuk Yaşar tarafından gerçekleştirildi.

Toplantı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İSG Bölüm Şefi Joaquim Nunes’in “sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı” konusundaki sunumu ile devam etti. Nunes sunumunda ILO’nun 1998 yılında yayımladığı İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nin bu yıl güncellendiğini, artık her çalışan için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasının temel bir ilke ve hak olduğunu belirtti. Bu kararın tüm üye devletlerce benimsenmesi adına ILO’nun son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerden bahseden Nunes, G20 İSG Ağı üyelerinden bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermelerini istedi. Sonrasında katılımcılar sağlıklı ve güvenli çalışma hakkının yaygınlaştırılması için neler yapılabileceği ile ilgili istişareler gerçekleştirdi.

Bir sonraki oturumda Ağ’ın 2022-2024 Çalışma Planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi. Meslek hastalıkları, psikososyal faktörler, dijital çalışma platformları ve küresel ısınma kaynaklı İSG tehlike ve riskleri gibi birçok öne çıkan konuda faaliyetlerin yer aldığı çalışma planı, faaliyetlere önderlik edecek ülke ve uluslararası organizasyonlar tarafından istişare edildi.

Toplantının son oturumunda, 2023 yılında Avustralya’da düzenlenecek olan Dünya İSG Kongre’sinin resmi tanıtımı gerçekleştirilerek, Kongre kapsamında düzenlenecek G20 İSG Ağı yan etkinliği hakkında detaylı bilgi verildi.

Kapanış oturumunda toplantıya katılan temsilcilerin temennileri alındı. Ağ üyelerinin ortak olarak hazırladığı “İSG'nin Temel Bir İlke ve Çalışma Hakkı Olarak Teşvik Edilmesi” başlıklı G20 İSG Ağı Bildirisi’nin resmi olarak yayımlandığı duyuruldu. Ardından Eş Başkanların, Yıllık Ağ Toplantısına ev sahipliği yaptığı için Endonezya’ya teşekkürlerini sunması ve tüm katılımcıları selamlaması ile toplantı sona erdi.