…
06 Eylül 2022, Salı Ankara, Türkiye

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu 2022 Yılı İçerisinde 2. Defa Toplandı


“Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl toplanan ve sekretaryası Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu”, 11/3/2022 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 48 TL iaşe bedelinin artırılması için bu yıl içerisinde ikinci defa toplandı.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 48,00 TL iaşe bedelinin, 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı ve bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen artış karşısında yetersiz kaldığı gerekçesiyle Kurul bugün 2. defa toplandı.

Toplantıya Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜRK-İŞ, TİSK ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan temsilciler katıldı.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Muhittin BİLGE’nin başkanlığını yaptığı toplantıda, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 80,00 TL (SeksenTürkLirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.