…
26 Mayıs 2022, Perşembe Ankara, Türkiye

Finansal Destek ve Rehberlik Programı Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alan Yer Altı Maden İş Yerlerine Verilen Destek 11,2 Milyon TL’ye Ulaştı


MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programının faydalanıcısı yer altı maden iş yerlerine aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine karşılık Mayıs ayında 1,2 milyon TL toplamda ise 11,2 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Finansal desteğin yanı sıra maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknik rehberlik faaliyetleri de devam ediyor. Bu amaçla yapılan saha ziyaretlerinin üçüncüsü Mart ayında başlamış olup yeni ve önleyici yaklaşımlarla yer altı kömür ve metal madenlerine özgü rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Teknik rehberlik çalışmaları kapsamında proje çıktıları, yer altı madenlerine özgü teknik içerikler, iş kazalarına yönelik kök neden analiz raporları ile rehberler ve aylık teknik bültenler Projenin web sayfasından (https://misgep.org/finansaldestek/) düzenli aralıklarla paylaşılıyor.

Ayrıca program kapsamında faydalanıcı iş yerleri arasından, belirlenen kriterlere uygun 15 iş yerine TS13741:2017 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (Kobi) İçin –Maden Sektörü” standardının entegrasyonu çalışmaları için destek veriliyor. Bu kapsamda TSE ile 08.03.2022 tarihinde protokol imzalandı ve 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde İSGÜM’de yaklaşık 70 kişinin katılımıyla 3 günlük bir çalıştay düzenlendi. Haziran ayında ise işyerlerinin standarda dair eğitimleri başlayacak.

3000 maden çalışanına tahlisiye eğitimleri verilmesine yönelik finansal destek ödemelerimizi de Haziran ayında başlatıyor ve bu alanda verilecek ilave destekler için çalışmalarımıza devam ediyoruz.