…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12 Mayıs 2022, Perşembe Çankaya, Ankara - Türkiye"

Yoğun İlgi Gören 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinliği Tamamlandı


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının iş birliğinde 10-12 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği tamamlandı.

 10 Mayıs 2022 tarihinde ATO Kongre merkezinde yapılan etkinliğin açılış konuşmalarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin Bilge gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin; iş sağlığı, iş güvenliğinin insani bir mesele olmasının önemine vurgu yaparak, “Biz işçi sağlığı, iş yeri güvenliği, işçinin güvenliği bu konularını çok önemsiyoruz. Her şeyden önce işçinin sağlığının devam etmesi için iş yerinin şartlarının da sağlıklı olması lazım. Dolayısıyla iş yerine ve iş yerinin sahiplerine büyük yük düşmektedir. Bu sorumluluğu kamu elbette düzenlediği yasal çerçevelerle, kanunla koruyor ancak bu mesele mevzuatla çözülen bir mesele değil, mevzuat çok önemli ama yeterli değil. Mevzuatın uygulamaya dönük sorumlularının yani iş yeri sahibinin, yöneticilerinin bu sorumlulukları yerine getirmesi lazım. Kamunun da bu sorumlulukları yerine getirip getirmeme konusunda denetiminin her aşamada olması lazım. Biz Çalışma Bakanlığıyız, emeği korumak bizim birinci görevimiz. Dolayısıyla hedefimiz; iş yerinin ihmalleri konusunda sıfır tolerans ve sıfır can kaybıdır. Emeği, çalışanları koruyacak bütün tedbirleri almak, uygulatmak ve denetimi bizim sorumluluğumuzdadır. Bu konuda pandemi döneminde denetimler her konuda olduğu gibi askıya alınmıştı, bunu sıkılaştırdık ve ihmale sıfır tolerans tanıyarak can kaybına imkân aralayacak hiçbir kapı bırakmayacağız. Bu konuda tavrımız kesin, denetimleri de kanunun her aşamasını da uygulamanın sorumluluğunu üstleneceğiz ve genel müdürlüğümüz bu konuda bütün imkânlarını seferber edecek, taviz yok. Çünkü herhangi bir inşaatta, herhangi bir tersanede bir can kaybının olması demek bu süreçlerde rol alan başta ben olmak üzere görevli olan herkesin bir ihmalinin olması demektir. Bu konuda ihmal kabul etmiyoruz, hiçbir can kaybına asla göz yummayacağız, sorumlularının da hesabını adalet önünde vermesi için tüm imkanlarımızla takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Bilgin; “Üretim düzeninin sağlıklı olabilmesi için iş sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikli olarak ele alınması lazım. Bu bir insani problemdir, insanlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi korumamız için onun alt yapısı olan üretim sürecindeki her mekanizmayı, insana göre düzenlememiz lazım. İş sağlığı ve iş güvenliği meselesi sanayiye, ihracata dayanarak büyüyen ekonominin temel vazgeçilmez şartıdır. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftasının 36.’sını düzenlediğimiz bu haftanın başlangıç toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ILO’ya göre her yıl 2,5 milyon kişinin iş kazasına maruz kaldığını, her saniye ise 11 iş kazası yaşandığını belirterek, “Bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tek vakfı barındıran bir konfederasyonun üyesi olmaktan gurur duyuyorum. İSG alanında hem ülkemize hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza destek veriyoruz. Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğini tüm konuların en tepesine koymuş durumdayız.” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Tahir Yavuz, “Önlemek ödemekten daha ucuz ve insanidir.” anlayışını benimsediklerini ifade ederek, “Toplumun bütün kesimine güvenlik kültürünü kazandırmak için çalışmalar yamalıyız, iyileştirici mekanizmaları geliştirmenin yollarını birlikte aramalıyız.” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği açısından gerek madende çalışılsın, gerek inşaatta, gerekse kamuda, insanların güven içinde çalışması çok önemlidir.” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma hayatının en temel konularından biri olduğunu ifade etti. İSG’ye gereken önem verilmediği zaman, bu alandaki sorunların kendini çevre kirliliği, hastalıklar, üretim kaybı, iş kazaları ve meslek hastalıkları şeklinde gösterdiğini belirterek, “Sadece çalışanlar değil tüm toplum bu olumsuzluklardan etkileniyor. Çalışma hayatını daha insancıl hale getirerek yaşam kalitesini yükseltmeli, verimliliği artırarak hedeflerimize ulaşmalıyız.” dedi.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” ilkesini benimseyerek “önce insan” tavrıyla yaşam hakkına ilişkin hassasiyeti son derece önemsediklerini vurguladı. “Kamuda İSG kurullarının kurulması, risk analizlerinin yapılması, acil eylem planlarının hazırlanması, işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması gibi İSG ile ilgili adımların önceliklendirilmiş olması iş sağlığı ve güvenliği açısından doğru bir adımdır.” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmur Arslan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve çalışmaları ile ölümlü iş kazalarının azalmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Ömür değil, emek azizdir.” mantığıyla emeğin aziz olduğuna inanarak, emeğin ve emekçinin korunması konusunda mevzuat düzenlemesi yapılırken bu konuda atılacak adımlarda desteğe hazır olduklarını ifade etti.

KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, iş kazası ve meslek hastalıklarına ekonomik boyutundan ziyade, insani bir sorun olarak baktıklarını vurguladı. İş kazalarının %98, meslek hastalıklarının ise %100 önlenebilir olduğunu; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun bu konuda atılmış en iyi adım olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasında söz alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin Bilge, Bakanlığımızca 1987 yılından itibaren her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinliklerinin, tüm tarafları kapsayan ve çalışma hayatının güncel konularına uygun olarak hazırlanan içerikleriyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimine ve bu doğrultuda oluşacak bilinç ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesine katkı sunacağını ifade etti.

Bilge, iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanacak her tedbirin, bir insanın hayatını kurtarmanın kıyas kabul etmez manevi kazanımının yanı sıra işletmelerin gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına vesile olacağını söyledi.

Çalışanlarımızın iyilik hallerini sağlamanın ve korumanın en öncelikli görev olduğunu vurgulayan Bilge, “Her yıl mayıs ayında düzenlediğimiz Kongre ve hafta etkinliklerinin gelişen ve dönüşen dünyada iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle çalışma hayatındaki tüm aktörlere yeni bir bakış açısı kazandırmasını temenni eder, hedeflerimize ulaşmamız yolunda faydalı olmasını ve siz değerli katılımcılarımız için verimli geçmesini dilerim. Bilgi birikimleri ve deneyimlerini paylaşmak üzere sizlerle buluşturacağımız çok kıymetli konuşmacılarımıza, etkinlik hazırlıklarında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve TİSK iş birliğinde tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmaları ile son bulan etkinlik, 11 Mayıs 2022 ve 12 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak 4 ana başlıkta toplam 17 konuşmacının katılımı ile devam etti.

Hafta etkinlikleri kapsamında, 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen oturumlarda Moderatörlüğünü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ’un yaptığı “İSG ve Hukuk” oturumunda “İSG Kanununun Geliştirilmesi Yönelik Öneriler” konusunu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, “İSG Profesyonellerinin Sorumluluğu” konusunu Selçuk Üniversitesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Hukuki Boyutu” konusunu Milli Savunma Üniversitesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talat Canpolat ve “İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren ve Vekillerinin Cezai Sorumlulukları ve Sorumlunun Tespiti” konusunu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın dinleyicilere aktardı.

Etkinlik aynı gün öğleden sonra moderatörlüğünü Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından Prof. Dr. Türker Özkan’ın yaptığı “İSG ve etik” oturum başlığı ile devam etti. Bu oturumda “Rehberlik ve Teftiş Hizmetlerinde Etik” konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli İş Müfettişi Dr.Mustafa Serhat Ekinci, “İşyerlerinde İSG Önlemlerine Uyulmamasının Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konusunu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, “İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Ahlaki Değerler: Sınırları Tayin Etmek” konusunu İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Taşçı ve “İSG Profesyonelleri Açısından Etik” konusunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül dinleyicilerle paylaştı.

12 Mayıs 2022 Perşembe günü öğleden önce oturumunda “İSG ve İktisat” konusu ele alındı. Moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç’ın yaptığı oturumda “İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İktisadi Gelişmişliğin Etkisi” konusunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Öğretim üyesi Doç. Dr. Fetullah Akın, “AB Finansman Kaynaklarının İSG Kapsamında Erişilebilirliği- MİSGEP İyi Uygulama Örneği” konusunu  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı ve MİSGEP Koordinatörü Hande Seray Tuncay, “İSG Yatırımlarının İşletmelerin Sürdürülebilirliğine Etkisi” konusunu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri  Dr. H. Serdar Şardan ve “İSG Sorunu olarak Covid 19: Türkiye’de İktisadi Tedbirler ve Sektörel Yansımaları” konusunu Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan aktardı.

 “Çalışma Hayatında Psikososyal Risk Etmenleri” oturumu ile son bulan hafta etkinliğinde, “Psikososyal Etkenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri” konusunu oturumda aynı zamanda moderatörlüğünüde yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Çalışma Hayatında Mobbing ve Mobbingle Mücadele” konusunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Psikososyal Risklerin Etkileri” konusunu Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Çalışma Hayatında Şiddet” konusunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Aksoy ve “Sağlıklı ve Güvenli Uzaktan Çalışma: Çalışanlar için Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri” konusunu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Işıl Kurnaz Baltacı dinleyicilerle paylaştı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin Bilge ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç’un kapanış konuşmaları ile son buldu.

3 bin 500’e yakın katılımcının yoğun ilgiyle takip ettiği program; aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarıldı.