…
…
…
14 Haziran 2023, Çarşamba Çankaya, Ankara - Türkiye

Altmışüçüncü Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi


Altmışüçüncü Tozla Mücadele Komisyonu  Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 63’üncü toplantısını, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç.Dr. Muhittin BİLGE başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), İşyeri Hekimleri Derneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi temsilcilerinin katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Doç.Dr. Muhittin BİLGE , iş sağlığı çalışmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, komisyon üyelerine gerçekleştirmiş oldukları kıymetli katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Enstitü Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU, TMK Sekretaryası Başkanı ve TMK üyesi Dr. Bülent GEDİKLİ, bir önceki TMK toplantısında alınan kararlar ve faaliyetlere ilişkin sunum ve bilgilendirmeleri gerçekleştirdi.

Toplantı gündeminde yer alan III.Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık çalışmaları, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, Bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi, biyolojik maruziyet göstergeleri, mevzuat çalışmaları ve MİSGEP çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında Çalışma Grubu Başkanları ve Çalışma Uzmanları tarafından Komisyona bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcı kurumların gündem konularına ilişkin görüş ve önerilerini sunmasını müteakip, III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı (UPÖEP) hazırlıkları kapsamında çalışma grubunun toplantılarını İSGÜM’den başlayarak farklı kurumlarda gerçekleştirmesi,  2024 yılının ilk TMK toplantısına kadar III.UPÖEP taslağının hazırlanması ve 2024 yılının ikinci TMK toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmesi, eğitim ve farkındalık faaliyetleri kapsamında Kurumlar tarafından toz ile ilgili gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin istenerek yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesine, bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberi ile metal sektöründe tozla mücadele rehberi taslaklarının 2024 yılının ilk TMK toplantısında sunulmasına,  inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi çalışma grubunun güncellenmesine, mevzuatta belirtilen sınır değerlere ilişkin en kısa zamanda ilgili Kurumların katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmesine, ağır metaller başta olmak üzere madde bazında biyolojik maruziyet göstergeleri, biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi rehberlerinin hazırlanmasına ve inşaat, tekstil, çimento, metal, maden, seramik vb. sektörlerinde işçi sendika üyelerinin Tozla Mücadele Komisyonu’na davet edilmesine yönelik alınan Komisyon kararları okundu.

Genel Müdürümüz Doç.Dr. Muhittin BİLGE’nin kapanış konuşması ile Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı sona erdi.