…
19 Ekim 2022, Çarşamba Ankara, Türkiye

İSG Hizmeti Alan Yer Altı Maden İş Yerlerine Verilen Destek 17 Milyon TL’ye Ulaştı


MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programının faydalanıcısı 80 yer altı maden iş yerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanmasını güçlendirmek amacıyla 24 ay süreyle hibe ve teknik rehberlik desteği veriyoruz. Bu kapsamda faydalanıcı yer altı maden iş yerlerimize verilen hibe desteği toplamda 17 milyon TL’ye ulaştı.

Faydalanıcı iş yerleri arasından belirlenen kriterlere uygun 15 iş yerine TSE ile imzalanan protokol kapsamında TS 13741:2017 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (Kobi) İçin – Maden Sektörü” standardının entegrasyonu çalışmaları için destek veriliyor. İş yerlerimizde önleyici yaklaşımı yerleştirmek üzere başlattığımız bu çalışma için hibe desteğimiz bu ay başlamış olup şu ana kadar 375.000 TL hibe sağlanmıştır.

Aynı zamanda yer altı maden iş yerlerinde çalışanların tahlisiye eğitimlerine yönelik hibe ödeme desteğimiz de başladı. Proje sonuna kadar 3000 çalışanın tahlisiye eğitimlerine finansal destek verilmesi hedefleniyor.

Finansal desteğin yanı sıra maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasını güçlendirmek amacıyla teknik rehberlik faaliyetleri de devam ediyor. Bakanlıkça belli aralıklarla işletmelere saha ziyaretleri yapılarak yeni ve önleyici yaklaşımlarla yer altı kömür ve metal madenlerine rehberlik yapılıyor. Teknik rehberlik desteği kapsamında proje süresi boyunca 420 saha ziyareti gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup 18 aylık sürede 29 ilde 320 saha ziyareti tamamlanmıştır.

Proje hedeflerinin yanı sıra, aylık teknik bültenler ve düzenli aralıklarla yayımlanan kaza inceleme raporları ile tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla bilgilendirmeler yapılıyor. Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından yapılan yüz yüze görüşmeler ve anketler ile saha izlemesi ve talepler toplanıyor. Elde edilen verilerin tüm taraflarla paylaşılması, çözüm ortakları ile proje çıktılarının tartışılması ve sorunların giderilmesinde somut adımlar atılması amacıyla maden sektörü işverenleri ve çalışan temsilcileri, sektördeki akademisyenler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve diğer paydaşların katılımlarıyla yapılacak çalıştaylar için de çalışmalara başlandı.

Bakanlığımızın finansal destek ve teknik rehberlik desteği, 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecektir.