…
…
12 Kasım 2021, Cuma Ankara, Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantımız ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de Kamu İSG Ailesine Dahil Oldu


Kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasını güçlendirmek, İSG ile ilgili yol göstermek, uygulama birliğini sağlamak ve tarafların görüşlerini almak maksadıyla yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden olan Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantıları’mızın 48.’sini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdik.

Toplantıya Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Genel Müdür Yardımcımız Sedat Yenidünya, Genel Müdürlüğümüzden ilgili Daire Başkanı ve İSG Uzmanları ile Büyükşehir Belediyesi’nden iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ilgili birim amirleri ve iş güvenliği uzmanları katıldı.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün burada istişare etmek üzere toplandığımız iş sağlığı ve güvenliği konusu çalışma hayatının öncelenmesi gereken en temel konusudur. Çünkü çalışanımızın sağlık ve güvenlik içerisinde olması, iyilik halinin en üst seviyede tutulması iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacını oluşturur. Kamu kurum ve kuruluşları, özellikle belediyelerimiz çalışan istihdamının üst seviyede olduğu yerlerdir. Belediyelerimiz hizmetlerini yerine getirirken çalışanlar birtakım tehlikelere maruz kalabilmektedirler. Bu maruziyeti engellemek, gerekli tedbirleri almak üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliğine sahip çıkması ile mümkündür” dedi. Belediyelerimizin özellikle hassasiyet göstermesi gereken asbestle çalışmalara dikkat çeken Uzunkaya, asbestin tamamen kanserojen olduğunu ve asbestli ortamlardaki söküm, bakım ve uzaklaştırma çalışmalarının yetkili ve ehil ellerle yerine getirilmesinin belediyelerce takibinin yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşüme giren binalarımızda asbeste maruziyetin önlenebilmesinde, binaların yıkım iznini veren belediyelerimizin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Uzunkaya, önlemenin ödemekten daha insani ve daha maliyetsiz olduğunun altını çizdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve uzmanlarının toplantıda bulunmalarından duyduğunu memnuniyeti dile getiren Uzunkaya, tüm katılımcılara kalbi selam ve muhabbetlerini sunarak sözlerini tamamladı.

Dr. Mustafa Küçükkaptan yaptığı konuşmada, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak bu toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi alışverişine yönelik yapılan bu toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyelerin vatandaşa hizmet noktasında geniş bir çalışma alanı içerisinde mesai harcadığını dile getiren Küçükkaptan, bu toplantıların ileride yapılacak kapsamlı iş birliklerinin başlangıcı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine kamuda İSG uygulamalarına ilişkin; kamu kurumlarında İSG modellemesi, İSG faaliyetlerinin içeriğine ilişkin bilgiler hakkında genel bilgilendirme yaptık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden kendi kurumlarınca yürüttükleri İSG faaliyetlerine ilişkin bilgi aldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde İSG faaliyetlerini yürüten kişilerin, soru, görüş ve önerilerine yönelik Genel Müdürlüğümüz görüşlerini kendilerine aktardık.

Kamu İSG Ailesi’ni hep birlikte büyütmek ve bu ailenin tüm fertlerine katkı sunabilmek adına iş birliğinin devam etmesi ve iyi uygulama örnekleri sayesinde sadece kamu kurum ve kuruluşlarına değil tüm çalışma hayatına örnek teşkil edebilecek çalışmalar yapılması temennileriyle toplantımız sona erdi.