…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
20 Eylül 2023, Çarşamba Çankaya, Ankara - Türkiye

Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanları ile Bakanlığımız İş Müfettişlerine yönelik İSG Eğitim Programı Gerçekleştirildi


Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, iş sağlığı ve güvenliğini de etkilemekte, değişime ayak uydurmak ve teknolojinin fırsatlarından yararlanmak için, yeniliklere ve sürekli iyileşmeye açık olmak gerekmektedir. Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanları ile Bakanlığımız İş Müfettişlerine yönelik olarak 20 Eylül 2023 tarihinde SGK Erdoğan Özen Toplantı Salonu’nda “Hizmet İçi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı” düzenlendi.

Düzenlenen eğitim programına Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN, Genel Müdürümüz Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Necmi İLHAN, Personel Daire Başkanı Necip GÜLMÜŞ ve beraberindeki heyet katıldı.

Eğitim programı çerçevesinde ilk olarak Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanı Aygül GÜREL küresel düzeyde İSG’ye genel bakış sağlamak amacıyla uluslararası işbirliklerimiz kapsamında yürütülen faaliyetlere dair bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Moderatörlüğünü Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Necmi İLHAN’ın yapmış olduğu Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli gerçekleştirildi. Panelde Sayın İLHAN uzaktan çalışmanın özellikle ruhsal sağlık üzerinde oluşturduğu etkilere değinirken Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanları Fatma Gülay GEDİKLİ ve Ayşegül ÖZTÜRK uzaktan çalışma mevzuatı ve konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar hakkında bilgi verdi ve uzaktan çalışma sırasında maruz kalınabilecek tehlike ve risklere dikkat çekti.

Panelden sonra İSG’de dijitalleşme konusunda Genel Müdürlüğümüz Uzmanları Tolga MURATDAĞI ve Kemal ÖZAT sunum gerçekleştirerek alanda bu konuda iyi uygulama sayılabilecek Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-Katip) Uygulamalarını anlattılar.

Eğitim programının öğleden sonraki bölümünde Genel Müdürlüğümüz tabiplerinden Dr. Bülent GEDİKLİ meslek hastalıklarını ele aldığı sunumunda iş sağlığına yönelik kilit bilgiler paylaştı. Ardından Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanı Ekin KARAKAYA ÖZKAN söz alarak iş kazalarının önlenmesine ilişkin kaza araştırma süreçlerinde kullanılabilecek teknik bilgiler paylaştı.

Programda ayrıca “Ülkemizde Kaza İstatistikleri ve İş Kazalarına Genel Bakış” başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Genel Müdürlüğümüz Çalışma Uzmanı Çiğdem SARIKAYA’nın üstlendiği panelde Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinden Şamil SARCAN iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve işlenmesi konusunda bilgi paylaşımı yaparken Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş müfettişlerinden Ertuğrul YOZGAT iş kazalarının kök neden analizi ile ilgili uygulamaya yönelik bilgiler paylaştı. Moderatör SARIKAYA ise, güncel iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini paylaşarak, bu istatistiklerin yorumlanması noktasında faydalı önerilerde bulundu.

Panelin ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Uz. Dr. İrem MEDENİ psikososyal risk etmenleri ve önleyici çalışmalar konusunda sunum yaptı. Sayın MEDENİ sunumunda günümüz dünyasında her çalışanın maruz kalabileceği ruh sağlığı sorunlarının tespit edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi paylaşımı yaptı.

200 kişiye yakın geniş katılımın sağlandığı hizmet içi eğitim soru ve cevapların alınması ile sona erdi.