…
…
…
13 Temmuz 2021, Salı Çankaya,Ankara-Türkiye

Tarımı ve Sanayisi ile Ülkemize Güç Veren Adana'da Güvenli Üretimin Tarafları İle Buluştuk


Başta maden işyerleri olmak üzere çok tehlikeli işyerlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik olan ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" Adana ilimizde kamu kurumlarından STK yöneticilerine, işverenlerinden işyeri temsilcilerine çalışma hayatının taraflarını bir araya getirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen MİSGEP kapsamında; maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenliyoruz. İşveren ve işyeri temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi temelinde organize edilen bu toplantılardan onuncusunu Adana ilimizde gerçekleştirdik.

Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Adana bölgesinde hizmet veren maden şirketlerinin yöneticileri katıldılar. İş sağlığı ve güvenliği alanında kamu, özel sektör, akademik camia ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmesi de hedeflenen Maden Sektörü İstişare Toplantısı’nın açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner yaptılar.

Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirebilmemiz için yasal düzenlemelerin veya denetlemelerin yanında işvereninden çalışanına, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına tüm tarafların seferber olması gerekir dedi. Bugün burada toplanmamızın sebebi olan eğitim programımız süresince uzmanlarımızın aktaracağı bilgilerin son derece faydalı olduğunu belirten Uzunkaya tüm katılımcılara selam ve şükranlarını sundu.

Muzaffer Şahiner konuşmasında, eğitimin önemini vurguladı ve eğitim ailede başlar, hayat boyu devam eder dedi. Adana ilinde iş sağlığı ve güvenliğine dair yapılacak olan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirten Şahiner programda emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Açılış konuşmalarının ardından MİSGEP proje tanıtımı yapıldı. Programda; Hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından örnekler, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verilecek, çevrim içi anket ve soru cevap oturumlarıyla da katılımcıların soru ve görüşleri alınacaktır.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na sektördeki iyileştirmelerin etkin aktörleri olan Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik 14 Temmuz tarihinde Kayseri iliyle devam edecektir.