…
…
…
…
12 Temmuz 2021, Pazartesi Çankaya,Ankara-Türkiye

Daha Güvenli Bir Çalışma Hayatı İçin Karaman İlimizde Tüm Taraflarla Bir Araya Geldik


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında Karaman ilinde gerçekleştirdiğimiz Maden Sektörü İstişare Toplantısı ile madencilik sektörü başta olmak üzere il genelindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında iyileşmeler sağlanması için çalışma hayatından ve akademik camiadan taraflar bir araya geldi.

Açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın yaptığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, diğer sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve Karaman bölgesinde hizmet veren maden işletmelerinin yöneticileri katıldı.

Mehmet Alpaslan Işık açılış konuşmasında; İlimiz madencilik açısından çok önemli bir yere sahiptir ve bu anlamda bugün burada yapılan toplantı çok kıymetlidir dedi. İş sağlığı ve güvenliği koşullarını daha iyi noktalara getirmek toplumun huzuru ve sosyal barış açısından çok önemlidir diyen Işık, bu toplantının ilimize ve ülkemize faydalı olması temennilerini dile getirdi ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında; “Can ve mal kayıpları olmadan, meslek hastalıklarına maruz kalmadan çalışma hayatımızı nasıl idame ettirebileceğimizi konuşmak ve İSG alanında farkındalık oluşturmak gayesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bazı toplantılar yaparsınız, bazı kararlar almak istersiniz, bunlar sadece belirli tarafları ilgilendirir. Ama İSG işyerlerinin ve dolayısıyla da ülkemizin tamamını ilgilendirmektedir. İSG tedbirleri sadece çalışanı korumaz, işyerini de korur. Ülkemizde KOBİ ölçeğinde bir işyerimizde yaşanacak iş kazası, paha biçilemeyecek vicdani bedeline ilave olarak işverenin öz sermayesinin %64’üne kadar bir mali bedel ödemeyi gerektiriyor. Oysa kimsenin canına veya malına zarar gelmeden bu kazaları önlememiz mümkündür. Maden sektöründe ölümlü iş kazaları yüz binde 81 iken bugün yüz binde 35’e düştü. Ama bu rakamları da kabul etmemiz mümkün değil. Tedbirleri almamız halinde bir çalışanımızın bile hayatını kaybetmeyeceğini biliyoruz ve bu sebeple uykularımız kaçmak zorunda. İşte bu projemiz ülkemiz genelinde İSG alanında farkındalık oluşturabilecek ve özellikle maden sektöründeki çalışanların %36’sına ulaşabilecek kadar kapsayıcı bir projedir. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.” dedi.

İstişare toplantısında hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verilecek ve katılımcıların görüşleri alınacaktır.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na sektördeki iyileştirmelerin etkin aktörleri olan Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi, işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik 13 Temmuz tarihinde Adana ilinde devam edecektir.