…
18 Kasım 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Başladı


Sağlık Akademisyenleri Derneği (S.A.D.) ve Integrated Solution For Healthcare Quality LLC (ISHQ)‘nin düzenlediği, Genel Müdürlüğümüzün destekleyici kuruluş olarak yer aldığı, “Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Risk Yönetimi ve Önlemler” ana temasıyla konunun uzmanlarını bir araya getiren 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi başladı.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenen kongre, toplum sağlığının temel unsurlarından olan iş sağlığı ve güvenliğinde yürütülecek sürdürülebilir iyileştirme faaliyetlerinin, toplum, çevre ve dünyaya katkılarının aktarıldığı bilimsel bir platformdur. Genel Müdürlüğümüzün de aralarında yer aldığı otuzun üzerinde destekleyici kurum ve kuruluşun katılımıyla, koruyucu ve önleyici tedbirler için farklı disiplinlerden bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, ülkelerindeki edinim ve tecrübelerini uluslararası bir platformda paylaştıkları kongre bugün Kuzey Carolina Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Allen C. Meadors’un video konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Allen C. Meadors’un ardından kongre açılışında, Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Selami Duman, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seval Akgün, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan ve Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuşma yaptılar.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Allen C. Meadors konuşmasında, “Geçen yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan ve halen ciddi bir şekilde etkilerini görmekte olduğumuz Covid-19 pandemisinde özellikle sağlık çalışanları zorlu bir süreç yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Pandemi koşullarının etkisi sebebiyle birçok katılımcımızın da çevrimiçi olarak yer aldığı bu organizasyonda özellikle sağlık çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihtiyaçlarının yanısıra bu salgın esnasında uygulanan kriz yönetimi metotları, iyi uygulamalar ve pandemi sürecindeki iletişim bu kongrenin ana tartışma konuları olacaktır.” dedi ve kongreye katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Seval Akgün konuşmasında, “Kongremizin öncelikli amacı; geniş bir spektrumda akademisyenleri, uygulayıcıları, sınırları iyi belirlenmiş konu başlıkları etrafında bir araya getirmek, Covid-19 pandemisinin tüm zorluklarını en ön safta deneyimleyen ve elinden geleni yapan saha çalışanlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın; deneyim, kazanım ve sonuçlarını tartışmaya açık bir platformda ele alabilmektir.

Yurt içinden ve yurt dışından hem fiziki hem çevrim içi katılımın mümkün olduğu, alanında uzman sağlık profesyonellerinin ve konuşmacıların yer aldığı kongrede yapılan çalışmalar hakem heyetli bilimsel dergide yayımlanacaktır.” dedi ve kongrenin insanlık için güzelliklere vesile olması temennileriyle katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuşmasına, 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin ülkemize ve dünyaya önemli katkılar sunacağına dair inancını dile getirerek başladı. Uzunkaya; “İnsanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği gibi büyük bir meselede başarı elde edebilmek için sadece yerel iş birlikleri ve çalışmalar değil uluslararası iş birliği ağlarının da son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bu kongreye ve benzer organizasyonlara ciddi destekler vermektedir. Genel Müdür Yardımcımız ve uzmanlarımız ile kongre de yer alıyor ve bilgi ve birikimlerimizi aktararak burada yapılan çalışmaları da takip ediyor olacağız.” dedi. Pandemi sürecinde Genel Müdürlüğümüzün bulaşı riskinin yüksek olduğu alan ve sektörlere yönelik rehber, bilgi kartı, video gibi materyaller hazırlayarak çalışan, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile işverenlerin istifadesine sunduğumuzu aktaran Uzunkaya: bizim çalışma hayatından vazgeçebilmemiz mümkün değil, ancak hiç vazgeçemeyeceğimiz bir şey daha var ki o da insan ve insan sağlığıdır” dedi. Kongre’ye emek veren ve organizasyonda yer alan kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Uzunkaya, tüm katılımcılara kalbi selamlarını sundu ve konuşmasını tamamladı.

17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, teknolojinin de getirileriyle dünya üzerinde sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek için çalışan bilim insanlarını bir araya getirecek olan hibrit kongre hakkındaki kayıt işlemleri, kongre programı gibi detaylara http://isg-antalya.dunyacongress.com internet adresinden erişebilirsiniz.