…
23 Kasım 2021, Salı Ankara, Türkiye

MİSGEP Hibe Projesi ile Mersin’deki İş Güvenliği Uzmanlarına İngiltere’de Eğitim


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın MİSGEP hibe projesi olan “Mersin’de İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sistemi Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlediği İSG Ulusal Konferansı’na katıldık.

Toplantının açılış konuşmalarını Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptılar.

Ayhan Kızıltan konuşmasında, ülkemizdeki sanayileşmenin artışıyla bu alanda çalışanların sayısının da arttığını ve bu durumun tabii sonucu olarak da iş sağlığı ve güvenliğinin daha önemli hale geldiğini belirtti. İnşaat, metal ve kimya sektöründeki çalışan, İSG profesyoneli ve işverenlerle yaptıkları anket sonuçlarına değinen Kızıltan, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları kanısına vardıklarını ifade etti. Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili Projemiz kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi yürüteceğiz diyen Altıntaş, Mersin’den 10 iş güvenliği uzmanını İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na eğitime göndereceklerini ve bu uygulamanın ülkemizde ilk olacağını vurguladı. Konuşmasının devamında Projenin içeriği ve hedeflerine dair detaylara yer veren Altıntaş, Projeye destek olan tüm taraflara saygılarını iletti.

Cafer Uzunkaya konuşmasına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı böyle bir Projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ederek başladı. İş sağlığı ve güvenliğinin, çalışanı her türlü olumsuzluklardan uzak tutarak iyilik halini korumayı amaçladığını, bunun sağlanmasının da ülkemizde refahın, huzurun sağlanmasında başrol oynayacağını savunan Uzunkaya, bu kapsamda istediğimiz noktaya gelebilmemiz için tüm tarafların seferber olması gerekiyor dedi. Bugün burada iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiğine tanık olduğumuz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, yürüttüğü “Mersin’de İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sistemi Geliştirilmesi Projesi” ile bölgesel manada işyerlerimize yapacağı olumlu katkıların, ulusal ölçekte de örnek teşkil edeceğini belirten Uzunkaya, bu ve benzeri projeleri ziyadesiyle önemsiyoruz dedi. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği iklimini oluşturmaya katkıda bulunacak Projenin Mersin’imize ve ülkemize iyilik ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum diyen Uzunkaya, tüm katılımcılara selam ve muhabbetlerini iletti.

İki oturum şeklinde düzenlenen Konferans; Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, Bakanlık Bakışıyla İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Teftişi ve İş Hijyeni konularında yapılan sunumlarla devam etti.

Mersin bölgesinde yer alan inşaat, metal ve kimya sektöründeki işyerlerinden en az 60 firmaya İSG yönetim sistemi yaklaşımının adapte edilmesi, İSG kültür ve farkındalığının artırılması, İSG rehberlik ve eğitim merkezinin kurulması hususlarını içeren Proje ile iş sağlığı ve güvenliğine dair mevcut olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve AB standartlarına uygun örnek İSG uygulamalarının ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.