21 Aralık 2020, Pazartesi

Finansal Destek ve Rehberlik Programına Başvurup Eksik Evrakı Bulunan İşletmelerin Eksikliklerini Tamamlamaları İçin Son Başvuru Tarihi


Bilindiği üzere, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında yürütülen Finansal Destek ve Rehberlik Programından faydalanmak isteyen kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin başvuruları 20 Ağustos 2020 tarihinde alınmaya başlamıştır.

Bu kapsamda söz konusu işletmelerin başvuruları 25 Ekim 2020 tarihi saat 23:59’ a kadar alınmış ve yapılan başvurular sonucunda eksik/uygun olmayan evrakı bulunan işletmelere bu eksiklerine ilişkin başvuru portalı üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Başvuru portalı üzerinden, 25 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar müracaatını yapmış ancak eksik/uygun olmayan evrakı bulunan işletmelerin söz konusu eksikliklerini tamamlamaları için son tarih 25 Aralık 2020 saat 23:59’dur. Anılan tarihe kadar eksikliklerini gidermeyen işletmelerin başvuruları Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında değerlendirilemeyecektir. İlanen duyurulur.