14 Haziran 2023, Çarşamba

Periyodik Kontrol Yapma Yetkisi Askıya Alınanların Listesi


İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 14/A maddesinin 4. ve 5. fıkralarında:

“(4) Birinci, ikinci veya üçüncü fıkra kapsamında yer alan hükümlere aykırı hareket eden kişilerin yetkisi üç yıl süreyle askıya alınır. Yetkisi askıya alınan kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Askı süresinin sonunda ilgili mevzuat hükümlerine göre yeniden başvuru yapılır. Muayene kuruluşları ile ilgili bu fıkralar kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik TÜRKAK’a bildirim yapılır.

(5) Yetkili olmayan kişilerce yapılmış periyodik kontroller geçersizdir. Bu kişiler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişilerin yetki başvuruları on yıl süreyle askıya alınır. Bu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.” hükümleri bulunmaktadır. 

Bu maddeler kapsamında ilanlar Bakanlığımızın https://isekipmanlari.csgb.gov.tr/ sitesinden yapılmaktadır. Periyodik Kontrol Yapma Yetkisi Askıya Alınanların Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.