15 Aralık 2023, Cuma

“7081 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ” HAKKINDA


7081 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN’UN BAZI KURALLARININ İPTALİ” HAKKINDA

 

Bilindiği üzere 02/03/2023 tarihli ve 32120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Anayasa Mahkemesi, 26/10/2022 tarihinde E.2018/76 numaralı dosyada, 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 9’uncu maddesinin iptaline karar vermiştir ve uygulamanın yayım tarihinden 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin ilgili iptal kararının uygulamaya geçirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar tamamlanmış olup, 7081 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi kapsamında uygulanmış olan Bireysel Yasaklık Uygulaması sonlandırılmıştır.

Bu süreçte belgelerini ilk defa alacak adaylar ile daha önceden edinmiş olan İSG Profesyonellerinin bireysel yasaklılık durumlarını İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve Analiz Programı (İSG-KATİP) üzerinden kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Bireysel yasaklılık durumu bulunan adaylarımız ve/veya belge sahibi İSG Profesyonellerimiz, İSG-KATİP Bireysel Bildirim Başvuruları menüsü üzerinden “bireysel yasaklılıklarının kaldırılması” ve/veya “daha önceden edinilmiş ancak pasif durumda bulunan belgelerinin belge statülerinin aktif duruma getirilmesi” işlemine dair başvurularını iletebilirler.

 

 

1 – Bireysel Bildirim Başvuruları menüsüne giriniz ve YENİ butonuna basınız.

 

 

2 – Bireysel Güvenlik Soruşturması Uygunsuzluğu kategorisini seçerek başvurunuzu başlatınız.

 

3 – Karşınıza çıkan onay metnini onaylayarak başvurunuzu İLERİ butonu ile sonlandırınız.

 

Yukarıda bahsi geçen kişilerin yasaklılık durumlarının kaldırılmasını takiben, yine İSG-KATİP üzerinden Sertifika Başvurularını / Sertifika Vize Başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka bildirimi yapılacaktır.