13 Kasım 2023, Pazartesi

EĞİTİM KURUMLARININ VE KATILIMCILARIN DİKKATİNE!!! UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA


Bilindiği üzere, COVID-19 sonrasında 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e “Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle eğitim programının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir. Bu karar İSG-KATİP üzerinden ilân edilir.” hükmü eklenmiş, alınan Olur ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimlerinin teorik kısımlarının uzaktan eğitim şeklinde verilmesine karar verilmişti.

Eğitimlerin teorik kısımlarının uzaktan verilme uygulaması 10.11.2023 tarihi itibariyle kaldırılmış olup 11.11.2023 tarihinde ve sonrasında onaylanan eğitimlerin, COVID-19 öncesindeki gibi, anılan Yönetmeliklerde geçen “…Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. “ hükmüne uygun gerçekleştirilmesi önemle rica olunur.