Genel Müdür Yardımcısı - Metehan Özcan


 

Metehan ÖZCAN

Genel Müdür Yardımcısı 

 

1990 yılında Balıkesir’de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini ise 2013 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Özcan, halen Ankara Üniversitesi’nde İnsan Hakları alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.


2014 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda kamu görevine başlayan Metehan Özcan, 2014-2017 yılları arasında YÖK’te görev yaptığı dönemde mülteci ve benzer statüdeki kişilerin diplomalarının tanınması konusunda Türkiye’deki ilk çalışmaların başlatılmasına katkı sağlamıştır. Yurt dışından alınan diplomaların tanınması ve denkliği konularında ulusal ve uluslararası üst düzey toplantılara katılım sağlamıştır.


2017 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünde Çalışma Uzman Yardımcısı olarak atanmış, 2021 yılında “Çalışma İzni Süreçlerinin Mesleki Yeterliliklerin Tanınması Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı uzmanlık tezinin kabulüyle Çalışma Uzmanı olmuştur. 2017 yılından bu yana işgücü göçü ve göç yönetimi konularında çok sayıda konferansa ve üst düzey toplantıya katılım sağlamış, Türkiye’deki Mülteciler için Avrupa Birliği Mali İmkânı (FRiT) kapsamındaki çalışmalarda aktif rol almıştır.


2021 yılında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak atanmasının ardından Kasım 2022 itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra 2020 yılından bu yana Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


İyi derecede İngilizce bilen Metehan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.