Türk Soylu Yabancılar


Türk soylu yabancılar, ilgili kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan meslek ve görevleri icra etmek üzere Bakanlığımıza çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Ancak yabancının Türk soylu olduğunun T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlanması zorunludur. Diğer ülke büyükelçilikleri veya konsolosluklarından alınmış belgeler kabul edilmemektedir.

Bu kapsamdaki çalışma izni başvuruları 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurum, Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ile bu Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca değerlendirilmekte, ilgili bakanlıkların da görüşleri alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun için tıklayınız.