İdari Para Cezaları


 

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI

 

 

İhlalin Türü

 

2022(TL)

2023(TL)

2024(TL)

 

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

 

16066

35815

56752

 

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

 

6423

14318

22688

 

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

 

12854

28655

45406

6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

 

1067

2378

3768

a) 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle belirlenen idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

c) 2024 yılında uygulanacak 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46 olarak belirlenmiş ve 11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 İdari Para Cezası Tebligat Örnekleri

  • İşverene Uygulanacak İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • İzinsiz (Bir İşverene Bağımlı) Çalışan Yabancıya Uygulanacak İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.
  • İzinsiz (Bağımsız) Çalışan Yabancıya Uygulanacak İdari Para Cezası Tebligat Örneği için Tıklayınız.