Sosyal Güvenlik Anlaşmaları


Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Sosyal güvenlik anlaşmaları taraf ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla akdedilen anlaşmalardır.

Anlaşma hükümlerine göre ülkeler arasında farklılık göstermekle birlikte sosyal güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdiğinde genel olarak;

• Anlaşma kapsamındaki kişilerin sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem görmelerini sağlar.

• Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini mümkün kılar.

• Geçici olarak diğer akit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere diğer akit taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenir ve böylece mükerrer sigortalılık önlenir.

• Aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde ikamet edenlerin aylık ve/veya gelirleri yeni ikamet yerinde de ödenir.

•Geçici olarak bulunma, daimi ikamet veya geçici olarak diğer ülkede çalışma gibi durumlarda bir akit taraf sigortalısının diğer akit taraf ülkesinde sağlık  yardımlarından yararlanmaları mümkün olur.

• Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yapılır.

Ülkemizin Taraf Olduğu Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bugüne kadar Ülkemiz ile 35 ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. 35 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarına ilave olarak Bulgaristan ile 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne göç etmiş kişilerin, Bulgaristan Cumhuriyeti Kanunlarına göre verilmesi gereken emekli aylıklarının Ülkemizde ödenmesine yönelik olarak Bulgaristan ile sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşması imzalanmıştır. 35 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşması ve Bulgaristan ile imzalanan Bulgaristan emekli aylıklarının ödenmesine yönelik işbirliği anlaşması aşağıdadır:

 

 

                                                          ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi
1    TÜRKİYE & ALMANYA    30.04.1964 01.11.1965
2    TÜRKİYE & FRANSA    20.01.1972 01.08.1973
3    TÜRKİYE & HOLLANDA    05.04.1966 01.02.1968
4    TÜRKİYE & BELÇİKA    04.07.1966 01.05.1968
5    TÜRKİYE & DANİMARKA    13.12.1999 01.12.2003
6    TÜRKİYE & AVUSTURYA    12.10.1966 01.10.1969
7    TÜRKİYE & İSVİÇRE    01.05.1969 01.01.1972
8    TÜRKİYE & İSVEÇ    30.06.1978 01.05.1981
9    TÜRKİYE & İNGİLTERE    09.09.1959 01.06.1961
10    TÜRKİYE & LİBYA    13.09.1984 01.09.1985
11    TÜRKİYE & KKTC    09.03.1987 01.12.1988
12    TÜRKİYE & AZERBAYCAN    17.07.1998 09.08.2001
13    TÜRKİYE & ARNAVUTLUK    14.07.1998 01.02.2005
14    TÜRKİYE & BOSNA- HERSEK    27.05.2003 01.09.2004
15    TÜRKİYE & ÇEKYA    02.10.2003 01.01.2005
16    TÜRKİYE & LÜKSEMBURG    20.11.2003 01.06.2006
17    TÜRKİYE & MAKEDONYA    06.07.1998 01.07.2000
18    TÜRKİYE & NORVEÇ    20.07.1978 01.06.1981
19    TÜRKİYE & ROMANYA    06.07.1999 01.03.2003
20    TÜRKİYE & KANADA    19.06.1998 01.01.2005
21    TÜRKİYE & GÜRCİSTAN    11.12.1998 20.11.2003
22    TÜRKİYE & KEBEK    21.11.2000 01.01.2005
23    TÜRKİYE & HIRVATİSTAN    12.06.2006 01.06.2012
24    TÜRKİYE & SLOVAKYA    25.01.2007 01.07.2013
25    TÜRKİYE & SIRBİSTAN    26.10.2009 01.12.2013
26    TÜRKİYE & İTALYA    08.05.2012 01.08.2015
27    TÜRKİYE & KARADAĞ    15.03.2012 01.12.2015
28    TÜRKİYE & KORE CUM.    01.08.2012 01.06.2015
29    TÜRKİYE & TUNUS    28.05.2013 01.04.2018
30    TÜRKİYE & POLONYA    17.10.2017 01.06.2021
31    TÜRKİYE & MOLDOVA    05.05.2017 01.06.2020
32    TÜRKİYE & MOĞOLİSTAN    07.03.2018 01.03.2021
33    TÜRKİYE & BULGARİSTAN    04.11.1998 01.03.1999
34    TÜRKİYE & İRAN    16.04.2016 02.06.2021
35    TÜRKİYE & MACARİSTAN    24.02.2015 01.04.2018
36    TÜRKİYE & KIRGIZİSTAN    09.04.2018 01.11.2020