Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri;

 • Genel Müdürlük faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki görünümü ve tesirlerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyuna duyurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün halklar ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, CİMER ve ALO 170 çağrı merkezinden gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
 • Bilgi Edinme Kanunun uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Genel Müdürlüğün personel planlamasını yapmak,
 • İhtiyaç duyulan konularda ve gerekli hallerde personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak,
 • Genel Müdürlük görev alanı kapsamında düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinleri takip etmek, yayınları veya raporları derlemek, personelin yararlanabilmesi hususunda gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının basım ve dağıtımını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün personel, bütçe, taşınır-taşınmaz malzeme temini, evrak-arşiv vb. idari iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük görev alanı içerisinde kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
 • Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.