Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı


Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlük faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki görünümü ve tesirlerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyuna duyurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, CİMER ve ALO 170 çağrı merkezinden gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
 3. Bilgi Edinme Kanunun uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 4. Genel Müdürlüğün personel planlamasını yapmak,
 5. İhtiyaç duyulan konularda ve gerekli hallerde personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak,
 6. Genel Müdürlük görev alanı kapsamında düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinleri takip etmek, yayınları veya raporları derlemek, personelin yararlanabilmesi hususunda gerekli çalışmaları yürütmek,
 7. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının basım ve dağıtımını sağlamak,
 9. Genel Müdürlüğün personel, bütçe, taşınır-taşınmaz malzeme temini, evrak-arşiv vb. idari iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Genel Müdürlük görev alanı içerisinde kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
 11. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 13. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.