Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı
Uluslararası Koruma Daire Başkanlığının görevleri;

 • Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek, bu kapsamda değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 • Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve izinsiz yabancı istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.