Uluslararası Koruma Daire Başkanlığı
Uluslararası Koruma Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek, bu kapsamda değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 3. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 4. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 5. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve izinsiz yabancı istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 8. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 9. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 10. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 11. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.