Sektörel İzinler Daire Başkanlığı


Sektörel İzinler Daire Başkalığının görevleri;

  1. Genel Müdürlükçe belirlenen sektörler kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
  2. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
  3. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
  4. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
  5. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  6. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacak bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
  7. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
  8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
  9. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
  10. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.