Sektörel İzinler Daire Başkanlığı
Sektörel İzinler Daire Başkanlığı Daire Başkanlığının görevleri;

  • Genel Müdürlükçe belirlenen sektörler kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
  • Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
  • Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
  • Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
  • Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacak bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
  • Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
  • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
  • Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak,