Uyum ve Kurumsal İşbirliği Daire Başkanlığı


Uyum ve Kurumsal İşbirliği Daire Başkanlığı görevleri;

 1. Yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün kurumsal işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
 3. Çalışma izni muafiyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Süresiz çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Bağımsız çalışma izni verilebilecek profesyonel meslek mensuplarının belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 6. Çalışma izninin askıya alınabileceği sektör ve mesleklerin belirlenmesi ve güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 7. İstisnai çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 11. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 13. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 14. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.