Enformasyon Bürosu


 

Enformasyon Bürosunun görevleri;

 1. Uluslararası İşgücü Politikası Değerlendirme ve İzleme Komisyonunun toplantı gündemini belirlemek ve alınan kararların uygulanmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak,
 2. Ulusal veya uluslararası fonlar kapsamındaki Genel Müdürlük projelerini takip ederek Genel Müdürlük makamını bilgilendirmek,
 3. Genel Müdürlük Makamının etkin ve verimli çalışabileceği ortamı sağlamak,
 4. Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda günlük çalışma programını hazırlamak, yapacakları görüşmeleri düzenlemek,
 5. Genel Müdürün ve Genel Müdür Yardımcılarının vereceği görev ve talimatın gereğini yerine getirmek ve ilgili yazışmaları hazırlamak,
 6. Genel Müdürün ve Genel Müdür Yardımcılarının verecekleri direktif ve emirleri ilgililere duyurmak, işlemleri takip etmek ve Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,
 7. Genel Müdürlük Makamınca talep edilen konularla ilgili araştırma ve incelemeleri yapmak, tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak,
 8. Genel Müdürlüğe gelen gizli, hizmete özel, kişiye özel yazılar ile elektronik postalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının yurt içi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 10. Genel Müdürlük Makamının kırtasiye ihtiyacını tespit etmek ve temin edilmesine yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 11. Genel Müdürlük Makamının temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 12. Genel Müdürlük makamının sekretarya işlerini yürütmek,
 13. Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.