…
29 Haziran 2020, Pazartesi ankara

Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberini Yayımladık


Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının zorunlu olarak hüküm altına alındığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ülkemizdeki işyerlerini güvenli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hususun yerine getirilmesi için gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse de özel sektöre ait işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi ve mevzuatta yer alan kuralların tam olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu uygulamaları desteklemek üzere; Genel Müdürlüğümüzce daha önce yayımlanan “Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi” esas alınarak hazırlanan bu rehber çalışmasında, kamu hastanelerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin uygulama önerileri ve çeşitli örnekler yer almaktadır. Kamu hastanelerinde işveren ve çalışanların karşı karşıya kaldıkları zorluklar konusunda yapılan çalışmalar ve bu hususlara yönelik tarafların bildirimleri değerlendirilmiş ve hem mevzuat hükümlerinin pratik olarak uygulanmasının sağlanması hem de çözüm önerisi beklentilerinin karşılanması amaçlanmıştır.

Bu rehber; kamu hastanelerinde başta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında görev alan çalışanlar ile işveren ve işveren vekillerine, mevzuat hükümlerinin uygulanması ile kurumlara uygun çözümlerin seçilmesi konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Ulaşmak İçin Tıklayınız.