…
06 Ağustos 2020, Perşembe Ankara

İSGÜM'den TÜRKAK Deney Akreditasyon Daire Başkanlığına Ziyaret


İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, İş Hijyeni Laboratuvar Yetkilendirme Bölümünden oluşan bir heyet Türk Akreditasyon Kurumu Deney Akreditasyon Başkanlığına  çalışma ziyaretinde bulundu.

İş hijyeni alanında faaliyet gösteren ölçüm laboratuvarların hizmet kalitelerini artırmak, ölçüm hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılması sağlamak amacıyla “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” 20 Ağustos 2013 tarihinde Bakanlığımız tarafından yayımlanmıştır. Yönetmelik 20 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 20 Ağustos 2015 tarihinden itibaren, laboratuvarların ölçümlerinin geçerli olabilmesi için İSGÜM tarafından yetkilendirilmeleri zorunluluğu hükmü yürürlüğe girmiştir .Yönetmelik gereği, ölçüm laboratuvarlarının İSGÜM’ e başvurmadan önce, TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardından ve kullandıkları diğer ölçüm standartlarından Türkiye Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite olmaları gerekmektedir.

Yönetmelik içerisinde TÜRKAK akreditasyonu zorunlu tutulmuş ve laboratuvarların daha İSGÜM’ e başvurmadan önce bir kalite yönetim sistemi kurmaları ve uluslararası standartlara uygun hizmet verebilecek seviyeye gelmeleri planlanmıştır. Bu sayede İSGÜM teknik uzmanlarının denetimlerde uygulama kısmında daha çok etkin olmaları ve laboratuvarların saha denetimlerinin daha düzenli yapılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda yapılmakta olan yönetmelik revizyonu öncesi TÜRKAK akreditasyon denetimlerinde uygulanan ve tarafımızca yapılan yerinde incelemelerde karşılaşılan uygunsuzlukları iletmek ve yapılabilecek işbirlikleri hususunda görüş alışverişinde bulunmak üzere TÜRKAK Deney Akreditasyon Daire Başkanı Serhat GÖK ile iş hijyeni laboratuvarlarının hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yetkilendirme ve akreditasyon süreçlerinde, yerinde inceleme ve denetimlerde uygulamada birliğin geliştirilmesi için yürütülecek iş birlikleri hakkında görüşüldü. İki kurum arasındaki karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için temas kişileri belirlenmesi ve çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi.

Ayrıca yapılan görüşme neticesinde kurumların çalışma prensiplerinin korunmasıyla birlikte uygulamada birlik ve destekleyici işleyiş ilkesi çerçevesinde işbirliği yapılması uygun görülerek her iki kurum arasında düzenli iletişim için temas kişileri belirlenmesi, bu kişiler vasıtası ile denetimlerde tespit edilen durumların ve İSGÜM’ün iş hijyeni alanındaki kararlarının bildirilmesi ve denetçi havuzundaki teknik uzmanlarla paylaşılması kararlaştırıldı. TÜRKAK bünyesinde iş hijyeni alanında görevli ekibin iş hijyeni uygulamaları konusunda eğitimi ve TÜRKAK denetçi havuzuyla yapılan periyodik toplantı gündemlerinin oluşturulmasında ve alınan kararların uygulama rehberlerinde yer alması hususunda İSGÜM görüşlerinin iletilmesi ve gözetilmesi konularında mutabakata varıldı.