…
18 Haziran 2020, Perşembe ankara

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberini Yayımladık


Belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin faydalı bilgiler ve örneklerin yer aldığı rehber; uygulamalar konusunda birlikteliğin sağlanmasını hedefliyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun en belirgin özelliklerinden birisi kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğudur. Ülkemizde yaklaşık dört milyon çalışanın istihdam edildiği kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi, özel, kamu sektörü ayrımı olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda; Genel Müdürlüğümüzün internet sitesindeki “Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi” esas alınarak hazırlanan söz konusu rehber çalışmasında, belediyelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin bilgiler ve örnekler yer almaktadır. Belediyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları konusunda karşılaştıkları güçlüklere yönelik tarafımıza ilettiği geri bildirimler, konunun ilgilisi taraflar ile yapılan görüşmeler ve uygulamaya yönelik saha talepleri hazırlık çalışmalarında temel girdi olarak ele alınmıştır.

Bu rehber; belediyelerde başta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında görev alan çalışanlar ile işveren ve işveren vekillerine, mevzuat hükümlerinin pratik olarak uygulanmasının nasıl yapılacağı ile kuruluşlara en uygun çözümlerin seçilmesi konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Ulaşmak İçin Tıklayınız.