…
…
…
…
23 Aralık 2022, Cuma Çankaya, Ankara - Türkiye

TOZLA MÜCADELEDE GÜÇLÜ VE ETKİN İŞBİRLİĞİ


Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek, teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu’nun, 62’nci toplantısını gerçekleştirdik.

Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek, teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 62’nci toplantısını, Genel Müdürümüz Doç.Dr. Muhittin BİLGE başkanlığında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD), Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İşyeri Hekimleri Derneği ve Türk Metal Sendikası temsilcilerinin katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda gerçekleştirdik.

Komisyonun açılışında konuşan Genel Müdürümüz Doç. Dr. Muhittin BİLGE, iş sağlığı ve güvenliğinin toplumsal ve kültürel boyutta etkilerinin bulunduğunu, bu kapsamda komisyon üyelerinin verdiği destek ve katılımlar ile kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. BİLGE konuşmasında, Tozla Mücadele Komisyonu’nun şimdiye kadar eğitim çalışmaları, Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planları, mevzuat değişiklikleri, bilgilendirici ve farkındalık sağlayıcı rehberler gibi toz ile mücadelede önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade etti.  BİLGE, III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı için çalışmaları yürüten komisyon üyelerine, gerçekleştirmiş oldukları kıymetli katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı gündeminde yer alan III.Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık çalışmaları, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, boraks cevher üretimi yapılan açık ocaklarda ve rafine bor üretim tesislerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında ilgili kurumlar tarafından bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Katılımcı kurumların temsilcilerin görüş ve önerileri alınarak, III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlıkları kapsamında çalışma grubu, farkındalık ve eğitim faaliyetleri, boraks cevher üretimi yapılan açık ocaklarda ve rafine bor üretim tesislerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal Sektörü için tozla mücadele rehberi, teknik önlemlere ağırlık verecek şekilde rehberlerin hazırlanması, biyolojik maruziyet indekslerinin belirlenmesi, tozla mücadele ile ilgili mevzuatta ölçüm, iş güvenliği risk ve önlemlerine yönelik değerlendirmenin gerçekleştirilmesine yönelik alınan Komisyon kararları okundu. Genel Müdürümüz Doç.Dr. Muhittin BİLGE’nin kapanış konuşması ile Tozla Mücadele Komisyonu toplantısı sona erdi.