…
17 Ekim 2023, Salı

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nda İş Kazalarına Önleyici Yaklaşımlar Semineri’ne Katıldı


Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye Yüzyılı’nda İş Kazalarına Önleyici Yaklaşımlar Semineri 16 Ekim 2023 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN,    Sayın Dr. Adnan ERTEM, Sayın Ahmet AYDIN, Sayın Faruk ÖZÇELİK, Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI, TİSK Genel Sekreteri Sayın Akansel KOÇ, TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi PALANDÖKEN, HAK-İŞ'i temsilen Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali KAYABAŞI, İŞKUR Genel Müdürü Sayın Samet Güneş, bakanlık bürokratları ve davetlilerin yoğun  katılımı ile gerçekleştirildi.

'Karayollarında Ulaşım Güvenliği’, ‘Çalışma Hayatında Kalp Damar Sağlığı’, ‘Yüksekte Güvenli Çalışma’ konu başlıklarının öne çıktığı seminerde, iş kazalarının nedenleri ve bu kazalara karşı alınabilecek önlemlerin anlatıldığı video gösterimin ardından konuşmasını gerçekleştiren Bakan IŞIKHAN, Türkiye’nin son 21 yıldır köklü değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını vurgulayarak, ülkenin ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere, hemen her alanda büyüdüğünü ve kalkınma yolunda büyük bir adım attığını söyledi.

‘İş Sağlığı ve Güvenliğini Bir Seçenek Olarak Değil, Bir Zorunluluk Olarak Görüyoruz’

Ekonomideki atılımları, refahı tabana yaymak adına oluşturdukları yeni istihdam alanlarıyla kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdiklerini belirten IŞIKHAN; “Bir taraftan ülkemizdeki iş gücü ve istihdam oranlarını hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık mücadelemiz böyle bir hassasiyetin neticesidir. Çünkü biz biliyoruz ki çalışma hayatının niceliksel yanı olan istihdam ve iş gücüne katılım kadar mühim olan diğer bir boyut da niteliksel konumu olan huzurlu ve güvenli bir iş ortamıdır. Bu bilinçle iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek olarak değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Dolayısıyla işverenlerimiz başta olmak üzere, her bir kurum ve bireyin iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak her adımı destekliyor ve onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı dünyada her yıl milyonlarca çalışanın hayatını kaybettiğini dile getiren IŞIKHAN, "İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çalışanların sağlıkları ve yaşam standartları da olumsuz etkileniyor. Özellikle bugün ele alınacak 'Karayollarında Ulaşım Güvenliği', 'Çalışma Hayatında Kalp Damar Sağlığı', 'Yüksekte Güvenli Çalışma' konu başlıklarına baktığımızda bu güvenlik sorunlarının sadece ülkemizin değil, aslında çağımızın ve dünyanın sorunları olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

‘Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sunması Konusunda İşverenlerimizin Her Zaman Yanındayız’

Bakan IIŞIKHAN, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hem uluslararası normlarla uyumlu olmasının hem de ülke özelindeki çalışma şartlarına göre düzenlenmesinin önemine değinerek;  "Diğer bir önemli husus da güvenlik önlemlerinin maliyeti konusudur. Söz konusu insan canı olduğunda maliyet hesabının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü en büyük maliyet hiç kuşkusuz çalışanlarımızın canıdır. Bunu özellikle işverenlerimiz başta olmak üzere, tüm paydaşlarımızın çok iyi bilmesi gerekir. Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunması konusunda da destek ve teşvik mekanizmalarımızla işverenlerimizin her zaman yanındayız. Önümüzdeki süreç bugüne kadar olduğu gibi başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çalışma hayatımızı, hedeflediğimiz seviyeye taşıyacak insan odaklı çalışmalar yürüteceğimiz bir zaman dilimi olacak. Ortaya koyduğumuz çalışmalar ve bunların sonuçları gelecek hedeflerimizin de teminatıdır." dedi.

Gelecekteki sürecin iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma hayatını hedefledikleri seviyeye taşıyacak insan odaklı çalışmalar yürütecekleri bir zaman dilimi olacağının altını çizen IŞIKHAN, "Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yeni dönemin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik fayda ve zararlarına da hazırlıklı olmalıyız. Bu konuda da birimimizce etkin çalışmalar yürütülüyor, daha da ivme kazanacağından şüphem yok. Çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini önemseyen işletmelerin, gelecekte de rekabet gücü kazanarak öne çıkacağına inanıyoruz. Yeni yüzyılın, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, yüzyılı inşa etme hedefine sahip bir Türkiye'ye yakışır düzeyde olması için tüm imkânlarımızla ve tüm taraflarla birlik ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI ise;, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” bakımından toplumsal bir kültür ve bilincin oluşturulabilmesi için gerekli olan tüm adımları atmaya devam ettiklerini  “iş sağlığı ve güvenliği” konusunda önlem almanın bir zorunluluk olarak kabul edilmesinin, bunun bir seçenek olarak algılanmamasının gerektiğini belirtti.

ALODALI, konuşmasının devamımda işverenler ve bireylerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki adımlarını desteklediklerini belirterek, bu çalışmaları hayata geçirirken sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarının sağlanması, devamlılığı, iş kalitesinin artırılması ve bunlara bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinin sadece yasal düzenlemelerle değil, ayrıca toplumda güvenlik kültürünün oluşturulmasıyla mümkün olacağını bu yüzden de önlemenin ödemekten daha ucuz ve insani olduğunu ifade etti.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren ALODALI, bakanlığımızın iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuatın tüm bileşenleri ile bir bütün olarak çalışmalar yapmaya devam ettiğini, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak üzere mevzuat çalışmalarının yanı sıra seminerler, haftalar, işbirlikleri, ulusal ve uluslararası projeler, paydaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları, ilgili tüm sosyal taraflar ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını ayrıca 2024 yılında düzenlenmesi planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında “TÜRKİYE YÜZYILINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” başlığı altında,  Uluslararası Kongre  gerçekleştirmeyi planladıklarını da ifade etti.