…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
09 Mayıs 2023, Salı Çankaya, Ankara - Türkiye

37'nci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın teması "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi"


37'nci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri "İş Yerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi" teması ile gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak Bakanlığımızın düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinliklerimizin 37'ncisi 9 Mayıs 2023 tarihinde “İşyerlerinde Acil Durumlar ve Afet Yönetimi” temasıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İşyerlerinde acil durumlar ve afet yönetimi konusunda bilgi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliğimizin açılış konuşmalarını Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çeliker, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin Bilge ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, son yirmi yılda hem sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hem de sosyal devlet uygulamalarının etkisi ile iş hayatına katılan bireylere nispeten daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanabildiğini ve çalışma kalitesinin daha üst seviyelere ulaştığını belirtti.  Çalışma hayatındaki bireylerin iş ve sorumluluk yükleri ile baş edebilmesi için en önemli desteğin aslında güvenli, güvenceli ve sağlıklı çalışma ortamları ve iş barışı olduğunu vurgulayan Alpkan, bunun için de güvenlik kültürünün kurumsallaşmasının ve insana yakışır işlerin yaygınlaşmasının gerekli olduğunu bildirdi. Bu bilinçle ileride işçi, işveren, uzman ve yönetici olacak çocuklarımızın daha okul öncesi eğitiminden başlayarak, bu konulardaki sosyal normları içselleştirip güvenlik kültürüne aşina olarak iş hayatına hazır olarak girmelerinin önemine vurgu yaptı.

Alpkan, kurumsal perspektifte, kamu ve özel sektörde güvenlik kültürü ve insana yakışır işleri tesis etmenin önemine dair şöyle konuştu: "Büyük işletmelerimizde ve iş kazalarına yol açabilecek tehlikelerin daha yaygın olduğu sektörlerde güvenlik kültürünün nispeten kurumsallaşmış olduğunu, iş tanım ve süreçlerinin iyileştirildiğini ve performans çıktılarının bir kısmının da yine kazasızlıkla ilgili göstergeler olduğunu görebiliyoruz. Kamu da sosyal devlet anlayışıyla bu tedbirleri teşvik ediyor, kazasızlığı da ödüllendiriyor."

Bireysel perspektifte ise, riskleri yönetme becerisi ve tedbir alma kültürüyle ilgili özellikle gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalarının bulunduğunu aktaran Alpkan, buna ilişkin oyun setleri, animasyonlar ve kamu spotları hazırladıklarını belirtti.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Muhittin Bilge de, Bakanlığımızca 1987 yılından itibaren her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" etkinlikler ile gelişen ve büyüyen ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilerlemesine Bakanlığımız ve tüm taraflar ile birlikte katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ardından 6 Şubat’ta gerçekleşen ve ülkemizi derinden sarsan depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldıklarının altını çizerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın bu yılki konusunu afet ve acil durum yönetimi olarak seçtiklerini ve programda yer alan konuşmaların ve bilgilendirmelerin önemli olduğunu söyledi.

Bilge, İş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesine yönelik çalışmalara her yıl yeni hedeflerle, daha üst seviyelere çıkarma noktasında kararlı olduğumuzu vurgulayarak, önceliğin insana yaraşır iş ve çalışma ortamları sağlamak olduğunu ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece teknik boyutun değil, aynı zamanda sağlık boyutunun da önemli olduğunu belirten Bilge, iş yeri hekimlerinin çalışanların Sağlık Bakanlığı’ndaki hikayelerini de görmesine imkan sağlayacak bir protokole imza attıklarını belirtti.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çeliker ise, konuşmalarında iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulmasının üretimde bir iç barışın sağlanmasında etkili olduğunu ve ekonominin gelişimine katkıda bulunduğunu ve Eti Maden İşletmeleri olarak üretimden lojistik hizmetlere kadar tüm birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun ortamlar oluşturmak için çalışmalarının olduğunu söyledi.

Etkinliğimiz, “Acil Durum ve Afet Yönetiminde Savunma Sanayi Teknolojilerinin Kullanımı”, “İşyerlerinde Acil Durumlarda İletişim ve Koordinasyon”, “İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi”, “Acil Durumlar ve Afetlerde Sağlık Kurumları ve Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği” konu başlıklarında gerçekleşen oturumlar ile sona erdi.