02 Ocak 2019, Çarşamba

İSG Profesyoneli Sertifika Ücretleri Hakkında Duyuru


  • İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve İSG Eğitici sertifikası ücretleri 520 TL olarak belirlenmiştir.
  • Diğer sağlık personeli sertifikası ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir.
  • Sertifika vize ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir.
  • Belge bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir.
  • Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına TCKN ile yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.