…
24 Aralık 2020, Perşembe Ankara

Tozla Mücadele Komisyonu Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya Başkanlığında Toplandı


Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda senede iki defa gerçekleştirilen “Tozla Mücadele Komisyonu” Aralık 2020 toplantısını ilgili Bakanlıklar, üniversiteler, kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirdik.

Yaklaşık 30 yıldır, çalışma hayatında tozla mücadele gayesiyle bir araya gelen Tozla Mücadele Komisyonu’na; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, İşyeri Hekimleri Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan temsilciler katıldı.

Komisyona başkanlık eden Cafer UZUNKAYA, pandemi sürecinde dünyada toplam ölüm sayısı 1,7 milyon iken her yıl meslek hastalığı ve iş kazası sebebiyle 3 milyon canın yitirildiğini vurgulayarak, pandemiden daha büyük bir etkiye neden olan iş kazası ve meslek hastalıkları hakkında daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Tozla mücadeleye katkıda bulunmak üzere teknik ve tıbbi açıdan görüş sunmak isteyen komisyon üyelerine söz veren UZUNKAYA, işyerlerinde toz maruziyetinden kaynaklanan risklerin önlenmesi adına her görüşün dikkate alınacağını belirtti.

Mesleki hastalıklara sebep olan toz türleri ve ölçüm metotları hakkında alandaki uzman personelimizin eğitim verdiği toplantıda, 2017 tarihinde komisyon üyeleri tarafından onaylanan Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı eylemlerinin ilerleme durumu da ele alındı.