…
06 Haziran 2024, Perşembe

Tozla Mücadele Komisyonunun 65’inci Toplantısı Gerçekleştirildi


Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 65’inci toplantısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI başkanlığında toplandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSGÜM, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, , TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu), Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği temsilcilerinin katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda 5 haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarında asbest söküm uzmanlığı ve pnömokonyoz okuyucu eğitimleri, tozun çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, eylem planları, mevzuat çalışmaları, eğitimler, rehberler ve projeler gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirmeye devam edildiğini ifade eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih. Bilal ALODALI, toplantıda 3. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık faaliyetleri, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık hazırlık faaliyetleri, biyolojik maruziyet göstergeleri bor, inşaat ve metal sektörüne yönelik tozla mücadele rehberleri çalışmaları ve hazırlıkları ile mevzuat çalışmalarını birlikte değerlendirerek kararlar alınacağını belirterek komisyon üyelerine gerçekleştirmiş oldukları kıymetli katkı ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu ve Enstitü Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU bir önceki TMK toplantısında alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı gündeminde yer alan III.Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık çalışmaları, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, Bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi, biyolojik maruziyet göstergeleri çalışmaları, mevzuat hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında Tozla Mücadele Komisyonu üyeleri, Alt Çalışma Grubu Başkanları, tabipler ve çalışma uzmanları tarafından Komisyona sunum ve bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Katılımcı kurumların gündem konularına ilişkin görüş ve önerilerini sunmasını müteakip, eğitim ve farkındalık alt çalışma grubu çalışmaları kapsamında 4 sektör öncelikli olmak üzere İSGÜM ile koordineli eğitimler yapılması, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK ile olası protokol ön çalışma yapılması, bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehber taslağının hazırlanması, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberinin çalışma grubunun revize edilmesi, Uzm.Dr.Canan DEMİR’in gözlemci üye olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adına katılması, III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı (UPÖEP) eğitim ve farkındalık, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektöründe tozla mücadele rehberi , biyolojik maruziyet göstergeleri hazırlık faaliyetlerine önceki Tozla Mücadele Komisyonu kararlarına uygun olarak devam edilmesi kararları alındı.