…
25 Aralık 2020, Cuma Ankara

İSGÜM’ün 2020 Yılı Son İSG Kurul Toplantısı’nı Gerçekleştirdik


2020 yılının son İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı’nı Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA’nın teşrifleriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin yönetimine çalışanları da dahil ederek katılımcı bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliğini arttırmak ve böylelikle iş kazalarını azaltmak, meslek hastalıklarını önlemek amacıyla kurulmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları İSG profesyoneli çalıştırma dışındaki diğer iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirilmekle sorumludur, bu sorumluluk işverene aittir; tüzel kişiliğe haiz olan İSGÜM' ün 2020 yılı son İSG Kurul Toplantısı'nı Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA' nın teşrifleriyle İSGÜM Merkez Yönetimi ve bağlı Laboratuvar Müdürlüklerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.

Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA "İSGÜM, 50 yılı aşan teknik tecrübesiyle, uzman personeliyle, laboratuvarları ve 6 Bölge Müdürlüğü ile iş sağlığı ve güvenliği alanında sahada yer almaktadır. İSGÜM İSG Kurulu, kamuya örnek teşkil edeceğimiz rehber niteliğinde bir oluşumdur” dedi. Önleyici bir yaklaşım benimseyen Kanunumuzun kamuda uygulanması konusunda Genel Müdürlük olarak rehberlik ettiğimizi vurgulayan Sayın UZUNKAYA, ayrıca risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, çalışan eğitimleri, İSG kurulu, acil durum planları gibi Kanunumuzun getirdiği tüm yükümlülüklerin kamu kurumlarımızda uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Bu hükümlerin uygulanmasında rehberliğe ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade eden Genel Müdürümüz, kamu kurumu olmamız hasebiyle kendi uygulamalarımızdan edindiğimiz tecrübelerimizin bu noktada son derece önemli olduğunu ifade etti.

İSGÜM Başkanımız Sakine OVACILLI ise konuşmasında, “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kamu kurumlarımızda işveren konumunda olan yöneticilerimize ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmek asli sorumluluğumuzdur. İSG kurulu bu konuda en önemli yol göstericidir. Kurumumuzda İSG tedbirlerini etkin şekilde uygulayabilmek için bütçe ve eylem planlarımızı İSG tedbirlerini dahil ederek belirliyor, İSG'yi yönetim sistemimizin asli parçası olarak ele alıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Kurul toplantılarında bir önceki İSG Kurulu’nda alınan kararların uygulanmasını takip ettiklerini, ayrıca kamu kurumlarının İSG yapısı kurmalarına ışık tutacak prosedürler ve aktarılabilir bir model geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda, İSG faaliyetlerine dair 2021 yılında ayrılan bütçe hakkında bilgilendirmede bulunularak, kamu yapısı içerisinde özel sektörden farklı olarak kaynak planlamasının önemine vurgu yapıldı. Farklı illerde bulunan yerleşkelerin İSG durumu izlemesi için geliştirilen değerlendirme aracı kullanılarak İSGÜM Merkez ile Bölge Laboratuvar Müdürlükleri tarafından belirlenen riskler ve planlanan faaliyetler açıklandı. Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik bir önceki toplantıdan bugüne kadar yürütülen idari işler paylaşıldı. Toplantı kararları Kurul üyelerinin görüş ve oylamasına sunularak toplantı tamamlandı.