…
20 Eylül 2021, Pazartesi istanbul

Periyodik Kontrol İleri Eğitim Çalıştayı Düzenledik


İş ekipmanı kaynaklı iş kazalarını azaltmaya yönelik attığımız adımlar çerçevesinde Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul’da “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Kişilere Yönelik İleri Eğitim Modülü Hazırlama Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya İş Ekipmanları bölümünden iki çalışma uzmanı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), Elektrik Mühendisleri Odasından (EMO) uzmanlar, sektör temsilcileri ve alanında uzman isimler katılarak önerilerini sundular. Katılımcıların sözlü ve yazılı olarak ilettikleri öneriler ve değerlendirmeler neticesinde İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Kişilere Yönelik İleri Eğitim modül içeriği için taslak çalışma hazırlandı. Plan dâhilinde Ekim ayı içinde yapılacak olan bir sonraki çalıştayda ileri eğitim modülüne son hali verilecek.