…
16 Eylül 2021, Perşembe ANKARA

Uygulamalı İş Sağlığı Eğitimlerimiz Başlıyor


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) olarak işyeri hekimlerimiz başta olmak üzere hekimlerin meslek hastalıkları konusunda, bilgi, eğitim ve farkındalıklarının artırılması böylece çalışanların sağlığının korunması, meslek hastalıklarının erken dönemde saptanması ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Ankara ili’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’de “İş Sağlığı Alanında PA (postero-anterior) Akciğer Radyografisi Değerlendirme Eğitimi-İş Sağlığı Alanında Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Değerlendirme Eğitimi- Pnömokonyoz Farkındalık, İş ve İşlemleri İleri Eğitimlerini” içeren Pnömokonyoz ileri eğitim modülümüz ile uygulamalı iş sağlığı eğitimlerimize başlıyoruz.

İş Sağlığı Alanında PA Akciğer Radyografisi Değerlendirme Eğitimlerimiz ile hekimlerimiz akciğer radyografilerinin çekim parametreleri, analog/dijital akciğer radyografisi, akciğer radyografisinin kalitesinin değerlendirilmesi, ILO pnömokonyoz sınıflaması, iş sağlığında akciğer radyografisi ve bilgisayarlı tomografi kullanımı konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve mesleki akciğer radyografilerinin incelenmesi ve değerlendirmesini uygulamalar ile öğreneceklerdir.

İş Sağlığı Alanında Solunum Fonksiyon Testi Değerlendirme Eğitimlerimiz ile hekimlerimiz iş sağlığı ve mesleki solunum sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde solunum fonksiyon testlerinin önemi, solunum fonksiyon testlerinin temelleri, solunum fonksiyon testi cihazlarının özellikleri, solunum fonksiyon testlerinin uygulanması (manevralar), raporlanması, yorumlanması ve bu testlere ait kalite kontrol basamakları konusundaki temel bilgilere sahip olacaklar ve hem solunum fonksiyon testi hem de çeşitli PEF-METRE örnekleri üzerinden bu testlerin yorumlamalarını kendileri yaparak pratik uygulamalar ile bu bilgiler pekiştirilecektir

Pnömokonyoz Farkındalık, İş ve İşlemleri İleri Eğitimleri ile pnömokonyoz, pnömokonyoz yapan tozlarla çalışma yapılırken sağlık gözetimi, toz ölçümleri, gezici iş sağlığı tarama araçlarında yürütülen işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yürütülen iş ve işlemler, pnömokonyoz tanısı alan çalışan ile neler yapılması gerektiği, yetkili sağlık kuruluşundaki iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi olacaklar ve işyerlerinde pnömokonyoz ile ilgili yürütülen sağlık hizmetlerinin doğru, uygun ve etkili şekilde verilmesi kazanımı elde edeceklerdir.

Uygulamalı İş Sağlığı eğitimleri ile ilgili duyuru için tıklayınız.