…
13 Eylül 2021, Pazartesi çanakkale

MİSGEP İstişare Toplantısının 24. Durağı Çanakkale Oldu


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen MİSGEP kapsamında, maden işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” Çanakkale’de devam ediyor. Toplantıya Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bünyamin BACAK, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sayın Sakine OVACILI, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur YAVUZ, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hilmi ERCAN, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB temsilcileri, Çanakkale bölgesinde hizmet veren maden işletmeleri, OSGB’ler ve STK’ların üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantı, kamu, işveren, işveren temsilcileri ve isg profesyonellerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Toplantı Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur YAVUZ'un açılış konuşması ile başladı. Yavuz, konuşmasında maden sektörünün tarihin belirleyicisi olduğunu, maden sektöründe çalışanların korunmasının gerekliğini vurguladı, “Toplantıya katılımları için başta Sayın Valimize, Enstitü Başkanımıza, il müdürlerimize, stk temsilcilerimize teşekkür ederim. İŞKUR olarak ilimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunu yakından takip ediyoruz ve gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Başta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz olmak üzere  MİSGEP ekibine başarılarının devamını diler, ilimize ve tüm Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu bir proje olmasını dilerim.” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine OVACILI Çanakkale bölgesindeki işyerleri ve işverenler ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel durumu ortaya koyarak “Dünyada ve ülkemizde İSG düzenlemeleri madenle başlamıştır. İş kazası ve meslek hastalıkları yaşayan çalışanı, ailesini, işletmeyi, çalışma arkadaşlarını etkilemekte  ve hatta sosyal barışı ve toplumsal uyumu zedelemeye varan sonuçlar doğurabilmektedir. ILO verilerine göre her yıl yaklaşık 3 milyon çalışan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.  İçinde bulunduğumuz pandemiden daha vahim sonuçlara sebep olan iş kazaları ve meslek hastalıkları alınan temel tedbirlerle önlenebilir ve İSG İşverenle başlar" dedi. Önleyici yaklaşımın önemini, işverenin rolü ve yükümlülüklerini vurguladı ve temel tedbirler hakkında bilgi verdi . Çanakkale'de İsg durumuna ilişkin verileri paylaşarak "Çanakkale’de 2013-2019 yılları arasında işyeri sayısında %14.9; çalışan sayısı %64.9 ve madencilik ve taş ocakcılığı sektöründe çalışan sayısı ise aynı  dönemde %45.2 artış ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme göstermiştir. Yüz binde ölümlü iş kazaları Çanakkale’de %53.2 azalmıştır. Çanakkale’de İSG hizmetlerine erişim 2013 yılından 2021 yılına işyerleri için 25.2. kat ve çalışanlar için 5.2 çıkmıştır" dedi. Ayrıca isg hizmet sunumunu teşvik etmek için sağlanan teşviklerden hakkında bilgi vererek MİSGEP projesi amacı, kapsamı ve bileşenlerinden bahsetti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği alanında ön lisans, lisans ve yüksek lisans, doktora programlarının tümünü bulunduran ilk üniversite olup diğer üniversitelerimize örnek teşkil ettiğini belirtti.

Toplantıya katılan Çanakkale Valisi Sayın İlhami AKTAŞ, MİSGEP’in ilimize ve tüm Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu bir proje olması dilekleriyle emeği geçen herkese başta , İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanına, Takım Liderine ve tüm arkadaşlara teşekkürlerini iletti.

Toplantının istişare oturumunda MİSGEP Takım Lideri Gökhan GÜLER ve Öğretim Üyesi Dr. Hacer KAYHAN katılımcılara dünya örneklerinin de incelendiği madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verdi. Toplantı süresince her konu başlığı sonrası katılımcıların görüşleri alındı.