…
…
10 Eylül 2021, Cuma Ankara

İSGÜM Saha Danışmanlık Çalışmalarına Başlıyor


İşyerlerimizde çalışanlarımızı korumak, sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını tesis etmek için iş hijyeni danışmanlık faaliyetimizi başlatıyor, işyerlerimizin, işverenlerimizin ve isg profesyonellerimizin hizmetine sunuyoruz.

Meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler iş hijyeni kapsamına girmektedir.

İSGÜM; elli yılı aşkın süredir sahada iş hijyeni ölçüm test ve analiz hizmetleri vermiş bir kurum olarak bilgi, birikim ve uzmanlığını denetimler, eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve sektörel projeler ile sahaya yansıtmaktadır. Bu kapsamda pandemi döneminde alınacak İSG tedbirleri konularında ve özel konu başlıklarında yapılan paylaşım toplantıları ve saha faaliyetlerimizi çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği çalışmaları çerçevesinde yürütmekteyiz. İş yerlerinde maruziyet kaynakları ve ölçüm noktalarının belirlenmesi, örnekleme stratejileri ve maruziyet profili hususlarında İSGÜM & TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı işbirliğinde farklı iş kollarına ait ile işyerlerinde İş Hijyeni Danışmanlık Faaliyeti yapılmaya başlanacaktır/başlanmıştır. Bu çalışma işyerlerinde çalışma ortamı kaynaklı risk faktörlerine yönelik MARUZ KALIMI ÖNLEME YAKLAŞIMI farkındalığı oluşturacak ve iş hijyeni maruziyet değerlendirme stratejilerine göre hazırlayacağımız sektörel rehberleri tarafların istifadesine sunacağız.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde risk faktörlerinin etkin şekilde yönetimi gereklidir.  Doğru ölçümler için yapılması gereken iş hijyeni  çalışmalarının planlanmasında rehberlik ediyor, danışmanlık faaliyetini işyerine özgü şekilde yürütüyoruz. İş hijyeni ile ilgili sorunlarınıza size özel cevaplar sunuyoruz. Fiziksel ve kimyasal etmenlere çalışanların maruz kalım düzeylerini tespit etmek için yapılması gereken ölçüm parametrelerini belirliyor ve planlamasını yapıyor, işyerine özgü olarak raporluyoruz.

Danışmanlık faaliyetimizin ilk adımlarını TİSK'le birlikte atıyoruz. Daha güvenli, daha güçlü işyerleri için birlikte sahadayız.