…
03 Haziran 2021, Perşembe Ankara

İş Kazaları Araştırma Merkezinin Yapılanması ve Faaliyetleri ile İlgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Mensupları ile Toplantı Gerçekleştirildi


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) bünyesinde kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezi’nin yapılanması ve faaliyetleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Ulaştırma Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nda görevli M. Bahaddin DEMİREL’in katılımı ile çevrimiçi olarak bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurulması planlanan merkezin görev, yetki ve sorumlulukları, yapılanması ve faaliyetleri görüş alış verişinde bulunuldu.

İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ, kurulması planlanan merkezin hedefleri ve planlamalar hakkında genel bilgi paylaşımında bulundu. Sonrasında, Ulaştırma Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı’nı temsilen toplantıya katılan M. Bahaddin DEMİREL, kendi kurumlarının çalışma prensipleri ve işleyişi konusunda genel bilgilendirmede bulundu. Kaza inceleme prosedürlerini detaylı bir şekilde anlatımından sonra konuya ilişkin eğitim ve benzeri işbirliklerinin gerçekleştirilebileceği hususu görüşüldü.

Toplantı sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda (İSGÜM) görevli uzmanlar da kurulacak merkeze ilişkin sorularını sordular ve karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşımıyla etkinlik sona erdi.